Mitä eläkeläisen kannattaa ottaa huomioon, jos jatkaa työelämässä?

Haluaisin jatkaa työntekoa eläkkeelle jäätyäni. Mitä minun kannattaa ottaa huomioon?

Kuvateksti
Ylimmän vanhuuseläkeiän koitettua ei kerry enää lisää eläkettä, mutta työntekoa voi jatkaa sen jälkeenkin.
Kuva: iStock

Kysymykseen vastaa juristi Hanna Huotari.

Kun työskentelet eläkkeen aikana, vuosiansioista kertyy lisää eläkettä, kunnes täytät ylimmän vanhuuseläkeiän, joka riippuu syntymävuodestasi. Vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä ylin vanhuuseläkeikä on 68 vuotta, vuosina 1958–1961 syntyneillä 69 vuotta ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta.

Ylimmän vanhuuseläkeiän koitettua ei kerry enää lisää eläkettä, mutta työntekoa voi jatkaa sen jälkeenkin.

Jos jäät vanhuuseläkkeelle julkisen sektorin palvelussuhteesta, sinulla voi olla niin sanottu ammatillinen tai henkilökohtainen eläkeikä, jotka poikkeavat edellä mainituista.

Vanhuuseläkkeellä ja osittaisella vanhuuseläkkeellä voit ­tehdä töitä niin paljon kuin haluat ilman, että se vaikuttaa maksussa olevaan brutto­eläkkeeseesi. Sen sijaan työkyvyt­tömyyseläkkeellä tai työ­uraeläkkeellä voit ansaita vain tietyn määrän. ­Henkilökohtaisen ansiorajasi voit ­tarkastaa työeläkelaitokseltasi.

Mikäli saat eläkeläisenä jotain muuta etuutta, kuten asumistukea, huomioit­han, että eläke ja palkka vaikuttavat yleensä Kelan etuuksiin. Eläkkeellä tehdystä työstä pitää myös maksaa eläkevakuutusmaksut ja verot.

Jos jatkat työntekoa, sinun kannattaa pysyä Tehyn varsinaisena jäsenenä.

Eläketurvakeskuksen Työeläke.fi-palvelussa voit tarkastaa työeläkeotteesi ja siirtyä oman työeläkelaitoksesi palveluun.

17.5. kello 14.34 poistettu virheellinen tieto siitä, että Eläketurvakeskuksen sivuilta löytyisi eläkkeen rinnalla tehdyn työn laskuri.