Mitä seuraa tupakointikiellon rikkomisesta?

Työpaikkamme on savuton. Mitä tapahtuu, jos työntekijä tupakoi työajalla?

Kuvateksti
Työnantajalla on oikeus kieltää tupakointi myös työajaksi luettavan tauon aikana.
Kuva: iStock

Kysymykseen vastaa työelämäasiantuntija Tiina Vartiainen.

Savuttomalla työpaikalla tupakointi on kielletty kaikkialla työpaikan sisätiloissa tupakkalain edellyttämillä tavoilla.

Työpaikalla toimitaan työnantajan antamien ohjeiden mukaan. Työnantajalla on oikeus kieltää tupakointi myös työajaksi luettavan tauon aikana. Jotta vältyttäisiin turhilta riidoilta, asiasta kannattaa keskustella työyhteisössä ja sopia pelisäännöt yhdessä.

Jos työntekijä tupakoi kiellosta huolimatta, tulisi esihenkilön ensiksi keskustella työntekijän kanssa asiasta ja huomauttaa ohjeiden rikkomisesta.

Jos ohjeiden rikkominen jatkuu keskusteluista ja huomautuksista huolimatta, on mahdollista, että tupakoinnista tulee työoikeudellisia seuraamuksia. Tämä voi tarkoittaa varoituksen antamista ja ääritapauksessa työsuhteen päättämistä.

Esihenkilö voi ohjata työntekijän tarvittaessa työterveyshuoltoon, josta hän voi saada apua tupakoinnin lopettamiseen.