Mitä tehdä, kun asiakas solvaa rasistisesti?  

Kotihoidon asiakas solvaa työkaveriamme n-sanalla eikä avaa hänelle oveaan, mikä hankaloittaa työmme järjestämistä. Miten meidän pitäisi toimia työyhteisönä?

Kuvateksti
Työnantajalla on velvollisuus puuttua työntekijöiden kokemaan häirintään.
Kuva: iStock

Kysymykseen vastaa työelämäasiantuntija Heli Kannisto.

Työturvallisuuslain säännökset työpaikalla tapahtuvasta väkivallasta ja sen uhasta sekä epäasiallisesta kohtelusta pätevät myös kotipalveluihin. Työnantajan toimintamahdollisuuksia rajoittaa kuitenkin se, että asiakkaan koti kuuluu kotirauhan piiriin.

Keskustelkaa ongelmasta esihenkilön tai muun työnantajan edustajan kanssa ja miettikää yhdessä, millä keinoilla kotihoito voi jatkua.

Työnantajalla on velvollisuus puuttua häirintään. Esihenkilö voi kertoa asiakkaalle, että hänen käytöksensä ei ole soveliasta ja sopia asiakkaan kanssa, miten tilanteessa jatketaan. Käytännössä asiaan puuttuminen voi olla toki vaikeaa asiakkaan terveydentilan vuoksi.

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän. Työpaikalla on tärkeää sopia yhteisesti, että minkäänlaista rasistista käytöstä ei hyväksytä ja varmistaa, että työpaikka on turvallinen kaikille. Jos näyttää siltä, että työnantaja ei voi varmistaa työntekijän turvallisuutta, työnantajan pitää järjestellä töitä uudella tavalla.