Mitä voin tehdä, kun työpaikallani ei noudateta hoitosuosituksia?

Työpaikallani toimitaan hoitosuositusten vastaisesti. Mitä voin tehdä?

Kuva: Liisa Takala

Kysymykseen vastaa Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman:

Keskustele asiasta ensin esihenkilösi kanssa. Epäkohtien ja riskien esiin nostaminen on osa potilasturvallisuutta, ja ne kannattaa nostaa keskusteluun yhteisesti sovitulla tavalla.

Korjaavista toimenpiteistä voidaan sopia esimerkiksi osaston tai yksikön kokouksessa. 

Jos tilanne ei korjaannu, voit viedä asian organisaatiosi seuraavalle johtamistasolle. Voit myös pyytää neuvoja potilasturvallisuusvastaavalta tai kliinisen hoitotyön asiantuntijalta, jos työpaikalla on sellainen.

Lainsäädännön mukaan terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön sekä hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Ammattihenkilön on sovellettava yleisesti hyväksyttyjä, tutkimusnäyttöön perustuvia menettelytapoja niin, että hän ottaa huomioon potilaan yksilöllisen tilanteen ja toimintaympäristön.

Näyttöön perustuva toiminta voidaan määritellä niin, että asiakkaan tai potilaan hoidossa hyödynnetään parasta mahdollista ajantasaista tietoa. Kansallisia hoitosuosituksia julkaisee Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus.

Toimintayksikön johto ja esihenkilöt luovat edellytykset näyttöön perustuvalle toiminnalle. He toimivat itse esimerkkeinä tukemalla avointa ja muutosmyönteistä organisaatiokulttuuria sekä mahdollistamalla laadukkaan, turvallisen ja näyttöön perustuvan toiminnan.

Ammattihenkilöiden tulee seurata esimerkiksi uusia hoitosuosituksia, arvioida kriittisesti omaa ja organisaationsa toimintaa sekä tuoda havaitsemansa kehittämistarpeet esille. Heillä tulee olla myös taitoa hyödyntää näyttöä kliinisessä päätöksenteossa.

Jos asia ei ratkea työpaikalla, asiakasturvallisuutta vaarantaviin käytäntöihin voi kysyä neuvoa oman alueen aluehallintovirastosta tai Valvirasta.

Vastaukseen laatimiseen osallistui myös tutkija Heidi Parisod Hotuksesta.