Miten ilmoitan rokotehaitan?

Työpaikallani on epäselvyyttä, kuuluuko meidän tehdä ilmoitus rokotehaitoista. Miten asia on?

Kuvateksti
Tavallisimmin rokotuksista aiheutuu paikallisreaktioita pistoskohdassa, esimerkiksi punoitusta, turvotusta tai kipua.
Kuva: iStock

Terveyspoliittinen asiantuntija Anne Lindgren vastaa:

Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on oikeus ilmoittaa toteamastaan tai epäilemästään rokotteen haittavaikutuksesta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle salassapitosäännösten estämättä.

Enää ei ole kuitenkaan velvollisuutta ilmoittaa kaikista rokotteiden sivuvaikutuksista kuten vuoteen 2017 asti oli. Ilmoitusvelvollisuus poistui tartuntatautilain uudistuksessa.

Rokotteilla on erilaisia, kullekin valmisteelle ominaisia haittavaikutuksia. Rokotteen tavanomaiset mahdolliset haittavaikutukset käyvät ilmi rokotteen valmisteyhteenvedosta.

Valtaosa oireista on lieviä ja lyhytaikaisia.

Tavallisimmin rokotuksista aiheutuu paikallisreaktioita pistoskohdassa, esimerkiksi punoitusta, turvotusta tai kipua. Myös huonovointisuutta, väsymystä ja kuumetta voi esiintyä. Tällaisista tavanomaisista rokote­reaktioista ei tarvitse raportoida Fimealle.

Ilmoitus on syytä tehdä esimerkiksi silloin, kun terveydenhuollon ammattihenkilö epäilee tai toteaa työssään vakavan rokotuksesta johtuvan haittavaikutuksen.

Haitta on vakava, jos se on uhannut asiakkaan henkeä, johtanut sairaalahoitoon, johtanut merkittävään tai pysyvään toimintakyvyn alenemaan tai aiheuttanut synnynnäisen epämuodostuman tai kuoleman.

Raportoinnin tärkein tehtävä on havaita aiemmin tunnistamattomia, harvinaisia haittavaikutuksia.

Fimean tietoon on syytä saattaa odottamaton, voimakkuudeltaan tai laadultaan valmisteyhteenvetoon nähden poikkeava oire, uuden rokotteen aiheuttama oire, haittavaikutuksen esiintymistiheyden lisääntyminen tai eräkohtainen ongelma.

On tärkeää kertoa asiakkaalle mahdollisista rokotusreaktioista ja niiden oireenmukaisesta hoidosta. Näin hän osaa varautua niihin ennalta ja ottaa esimerkiksi kuumetta alentavaa kipulääkitystä.