Miten pääsen täydennyskoulutukseen?

En päässyt täydennyskoulutukseen. Mitä voin tehdä, että pääsen seuraavalla kerralla?

Kuvateksti
Vastuu täydennyskoulutuksen mahdollistamisesta ja sen rahoittamisesta on pääosin työnantajalla.
Kuva: iStock

Koulutuspoliittinen asiantuntija Kirsi Coco vastaa:

Ota asia esiin kehityskeskustelussa. Voit esimerkiksi ehdottaa esihenkilöllesi, että koulutustarpeesi ja osaamisesi kartoitetaan ja sinulle tehdään ura- ja koulutussuunnitelma.

Koulutussuunnitelman toteutumista ja vaikuttavuutta pitää arvioida ja seurata systemaattisesti.

Täydennyskoulutuksella tarkoitetaan ammattia tukevaa, suunnitelmallista ja tarvelähtöistä koulutusta. Se voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista. Sen tarkoituksena on ylläpitää, ajantasaistaa ja lisätä työntekijän ammattitaitoa ja osaamista.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa lainsäädäntö velvoittaa ammattihenkilöä ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoa sekä perehtymään ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyk­siin. Koulutuksen vähimmäismääriä ei ole säädetty.

Vastuu täydennyskoulutuksen mahdollistamisesta ja sen rahoittamisesta on pääosin työnantajalla.

Työnantajan tulee luoda edellytykset sille, että ammattihenkilöt voivat osallistua ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen. Työnantajan on otettava huomioon myös työntekijöiden yksilölliset osaamistarpeet.

Osaamisen kehittäminen ja täydennyskoulutus ovat osa työnantajan henkilöstö- ja palvelustrategiaa. Täydennyskoulutuksen suunnittelun pitää olla osa strategista johtamista.

Keskustelussasi esihenkilön kanssa voit vedota Tehyn täydennyskoulutussuosituksiin