Miten pätevöidyn sosionomista varhaiskasvatuksen opettajaksi?

Olen sosionomi. Miten saan varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyden?

Kuvateksti
Monimuotokoulutukseen hakevilla tulee olla suoritettuna kasvatustieteen perusopinnot sekä työkokemusta suomalaista varhaiskasvatussuunnitelmaa noudattavasta päiväkodista tai esiopetuksesta.
Kuva: Mikko Nikkinen

Kysymykseen vastaa Tehyn sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen.

Sosionomi voi saada varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyden suorittamalla kasvatustieteiden kandidaatin tutkinnon.

Monet yliopistot järjestävät monimuotokoulutusta, joka pätevöittää sosionomeja varhaiskasvatuksen opettajiksi.

Valtakunnallinen monimuotokoulutus on nimeltään 1000+.

Koulutuksessa hyödynnetään lähiopetusta, verkko-opetusta ja varhaiskasvatuksessa suoritettavia työelämälähtöisiä tehtäviä. Koulutukseen sisältyy ohjattuja harjoitteluita.

Monimuotokoulutukseen hakevilla tulee olla suoritettuna kasvatustieteen perusopinnot sekä työkokemusta suomalaista varhaiskasvatussuunnitelmaa noudattavasta päiväkodista tai esiopetuksesta.

Kasvatustieteen perusopinnot luetaan kokonaisuudessaan hyväksi tutkintoon. Myös kasvatustieteiden aineopinnoista on mahdollista saada hyväksilukuja esimerkiksi avoimen yliopiston suorituksilla.

Aiemmalla korkeakoulututkinnolla saa korvattua vapaasti valittavia opintoja ja useimmiten hyväksiluettua osan kieliopinnoista. Hyväksiluvut käsitellään opintojen alettua.

Lisätietoa opintopolku.fi.