Miten toimin, kun työkaveri tuli humalassa töihin?

Tehyn asiantuntijat vastaavat lukijoiden kysymyksiin.

Kuvateksti
Työpaikalla tulee suunnitella, miten päihdehaittojen syntymistä ennaltaehkäistään ja kuinka päihdeongelmaisten hoitoon hakeutumista voidaan tukea.
Kuva: iStock

Työelämäasiantuntija Heli Kannisto vastaa:

Jos epäilet, että työkaveri on töissä päihteiden vaikutuksen alaisena, ilmoita asiasta esihenkilöllesi.

Esihenkilö tai vuorossa oleva vastuuhoitaja varmistaa, ettei päihteitä käyttänyt aiheuta vaaraa itselleen tai muille ja poistaa hänet työpaikalta.

Päihtyneenä työskenteleminen on vakava rikkomus sekä peruste varoitukselle tai työsuhteen purkamiselle.

Esihenkilö tai vastuuhoitaja voi puhalluttaa työntekijän, jos se on työpaikan vakiintunut käytäntö.

Puhalluttamiseen suostuminen on kuitenkin vapaaehtoista. Puhaltamalla työntekijä voi osoittaa, ettei hän ole päihtynyt.

Esihenkilön tulee sopia seuraavaksi arkipäiväksi neuvottelut jatkotoimenpiteistä. Päihtynyt työntekijä ohjataan aina työterveyshuoltoon hoidon suunnittelemiseksi.

Työpaikalla tulee suunnitella, miten päihdehaittojen syntymistä ennaltaehkäistään ja kuinka päihdeongelmaisten hoitoon hakeutumista voidaan tukea.

Työpaikalla tulisi olla päihdeohjelma. Työntekijät pitää perehdyttää siihen, ja ohjelman tulee olla kaikkien tiedossa ja saatavilla. Näin jokainen tietää, miten ongelmallisessa tilanteessa toimitaan.