Onko potilaalla oikeus tietää Haipro-käsittelystä?

Haipro-ilmoitus edellyttää potilastietojen käsittelyä. Onko potilaalla oikeus tietää, että hänen tietojaan käsitellään?

Kuvateksti
Potilas voi kieltäytyä osallistumasta prosessiin, mutta hän ei voi kieltää asian käsittelyä ja potilasturvallisuuden kehittämistä tapahtuneen avulla.
Kuva: iStock

Tehyn koulutuspoliittinen asiantuntija Kirsi Coco vastaa:

Hyviin käytäntöihin kuuluu kertoa potilaalle avoimesti, että hänen hoidossaan sattui läheltä piti -tilanne tai haittatapahtuma.

Yleensä asiasta ilmoittaa potilaalle vaaratapahtumassa mukana ollut henkilökunnan edustaja tai hänen esihenkilönsä. Pääsääntöisesti tilanteessa päävastuullisena ollut ilmoittaa.

Potilas on yleensä tyytyväinen, kun asiaa selvitellään ja näin pyritään ehkäisemään tapahtuneen toistumista.

Potilas voi kieltäytyä osallistumasta prosessiin, mutta hän ei voi kieltää asian käsittelyä ja potilasturvallisuuden kehittämistä tapahtuneen avulla. Aina selvittelyssä ei tarvita välttämättä potilaan tunnistetietoja.

Potilaalla on oikeus tarkistaa tietonsa potilasrekisteristä. Hänellä on oikeus tietää myös se, missä tarkoituksessa hänen tietojaan käsitellään, mistä häntä koskevat tiedot on kerätty ja kenelle tietoja on luovutettu tai kenelle niitä on tarkoitus luovuttaa.

Vaara- ja haittatapahtumien tunnistamiseen ja raportointiin velvoittaa terveydenhuoltolaki.

Haipro-ilmoituksella tai vastaavalla pyritään parantamaan organisaation toimintaa. Ilmoituksella ei etsitä syyllisiä, eikä sen perusteella käynnistetä rankaisutoimia.