Paljonko opiskelijalle voi antaa harjoittelussa vastuuta?

Olen lähihoitajajopiskelijana harjoittelussa kotihoidossa. Minut lähetettiin yksin saattamaan vakavasti sairasta asiakasta sairaalaan. Kuka päättää, miten vaativiin tehtäviin minut voi laittaa?

Kuvateksti
Työnantajan pitää arvioida tapauskohtaisesti, millaisten tehtävien hoitamiseen opiskelijalla on riittävät edellytykset.
Kuva: Pia Hietamies

Kysymykseen vastaa koulutuspoliittinen asiantuntija Kirsi Coco.

Työnantajasi eli käytännössä harjoittelupaikkasi esihenkilön vastuulla on todeta, että osaamisesi riittää asiakkaan saattamiseen. 

Työnantajan pitää arvioida tapauskohtaisesti, millaisten tehtävien hoitamiseen opiskelijalla on riittävät edellytykset. Tässä tapauksessa työnantajan vastuulla on arvioida asiak­kaan fyysinen ja psyykkinen tila sekä mahdolliset voinnin vaihtelut suhteessa osaamisesi. Lisäksi työnantajan pitää arvioida, että selviät esimerkiksi raportoinnista ja muusta tiedonvälityksestä.

Harjoittelussa työnantajan pitää määritellä riittävän tarkasti opiskelijan tehtävät, vastuut, toiminnan rajat ja muut velvoitteet. Lisäksi työnantajan pitää varmistaa, että opiskelija on suorittanut vaaditut opinnot hyväksytysti.

Toimintayksikön pitää nimetä opiskelijalle kirjallisesti ohjaaja. Tämän on varmistettava, että opiskelija on saanut riittävän perehdytyksen ja ohjauksen työtehtäväänsä, kuten saattajana toimimiseen. 

Ohjaajan pitää työskennellä samassa toimintayksikössä kuin opiskelijan. Ohjaajan pitää olla laillistettu tai nimikesuojattu ammattihenkilö. Ohjaajalla pitää olla myös riittävästi käytännön kokemusta ammatistaan.