Pitääkö tes-korotusta pyytää itse?

Työskentelen nollatuntisopimuksella yksityisellä hammaslääkäriasemalla.­ En ole saanut palkankorotuksia ­vuosiin. Pitäisikö minun pyytää ­muiden saamia korotuksia itse vai pitäisikö työnantajan maksaa ne ­työehtosopimuksen mukaisesti?

Kuvateksti
Mainintatyösuhteessa sovellettavasta työehtosopimuksesta on yleensä työsopimuksessa.
Kuva: Jari Lifländer

Kysymykseen vastaa juristi Niina Nurminen.

Selvitä, mitä työehtosopimusta työpaikallasi noudatetaan. Maininta sovellettavasta työehtosopimuksesta on yleensä työsopimuksessa. 

Yleissitova työehtosopimus tarkoittaa sitä, että alan kaikkien työnantajien on noudatettava sopimuksen määräyksiä, vaikka työsopimuksessa ei olisikaan mainintaa työehtosopimuksesta.

Jos työsuhteessa sovelletaan työehtosopimusta, työnantajan on maksettava työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset automaattisesti. Jos työsuhteeseen ei sovelleta mitään työehtosopimusta, työnantaja ja työntekijä sopivat palkasta ja tulevista palkankorotuksista keskenään.

Ammattijärjestöjen neuvottelemissa työehtosopimuksissa sovitaan palkankorotuksista ja muista työsuhteen ehdoista tietyksi sopimuskaudeksi. Työehtosopimuksessa sovittu palkankorotus voi olla esimerkiksi yleiskorotus, jolloin se maksetaan kaikille työehtosopimuksen piirissä oleville työntekijöille. Paikallisten erien jakoperusteet määritellään paikallisesti.

Yksittäinen työntekijä on palkankorotusneuvotteluissa ammattijärjestöä heikompi, sillä ammattijärjestöllä on mahdollisuus käyttää työtaistelutoimenpiteitä, jos palkkauksesta ja muista työehdoista ei päästä sopimukseen työehtosopimusneuvotteluissa.