Pomon kaveri saa hyvät vuorot – voiko näin toimia?

Kuvateksti
Työnantajan pitää kohdella työntekijöitä tasapuolisesti kaverisuhteista riippumatta. Kuva: iStock

Eräs työntekijämme on hyvä ystävä esimiehemme kanssa. Hän saa lähes aina sunnuntaivuoroja ja vapaansa niin kuin haluaa. Pöydän alta hänelle annetaan yövuoroja ja muita vuoroja, joista maksetaan paremmin. Hänen iltavuoronsa laitetaan yleiseen jakoon. Joskus hän on tullut tekemään mieleisiään vuoroja jopa lomapäivinään. Voiko näin todella toimia?

Työnantajan pitää kohdella työntekijöitä tasapuolisesti. Kaikkien työntekijöiden työvuorotoiveet täytyy ottaa huomioon työvuoroja suunniteltaessa. Yö- ja sunnuntaivuoroista maksettava korvaus on merkittävä osa työntekijöiden tuloa.

Tasapuolisesta kohtelusta voi poiketa, mutta poikkeaminen vaatii perusteen. Tällainen voi olla esimerkiksi se, ettei työntekijä pysty tekemään yövuoroja terveydellisistä syistä.
Työpaikkanne tilanteeseen ei taida olla perusteltua syytä, joten olkaa yhtey­dessä Tehyn luottamusmieheen. Hän auttaa saamaan työvuorosuunnittelun tasapuoliseksi kaikille työntekijöille.

Jukaistu Tehy-lehdessä 6-7/2020