Potilaaksi tuli päihtynyt hoitaja, joka oli menossa töihin – voinko tehdä ilmoituksen?

Kuvateksti
Työnantajan on ryhdyttävä viivytyksettä toimenpiteisiin, jos ammattihenkilön työskentelyssä havaitaan puutteita tai epäasianmukaisuutta, kuten päihtyneenä työskentelyä. Kuva: iStock

Päivystykseen tuli potilaaksi hoitaja, joka oli ollut menossa humalassa töihin. Päteekö vaitiolovelvollisuus tällaisessa tilanteessa? 

Yksittäinen terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa luovuttaa terveystietoja sivulliselle ilman asianomaisen lupaa.  Sen sijaan sairaanhoitotoimintaa harjoittavalla yhteisöllä tai laitoksella on oikeus ilmoittaa Valviralle seikasta, joka voi vaarantaa asiakas- tai potilasturvallisuutta.

Säännös ei edellytä, että yhteisö tai laitos olisi potilasturvallisuutta mahdollisesti vaarantavan henkilön työnantaja. Ilmoituksen voi tehdä myös yksikössä hoidossa olevasta henkilöstä.

Vastuu potilas- ja asiakasturvallisuudesta on aina työnantajalla, joten sen edustajien on oltava valppaina. Työnantajan on ryhdyttävä viivytyksettä toimenpiteisiin, jos ammattihenkilön työskentelyssä havaitaan puutteita tai epäasianmukaisuutta, kuten päihtyneenä työskentelyä. 

Useimmissa tapauksissa työpaikoilla havaitut epäasianmukaisuudet voidaan hoitaa omavalvontasuunnitelman mukaisesti, eikä niistä tarvitse ilmoittaa valvontaviranomaisille.

Ilmoituksen voi kuitenkin tehdä, jos työnantaja ei pysty varmistamaan potilasturvallisuutta käytettävissään olevilla keinoilla.