Sairaala-apulaisten ja siistijöiden pitää saada potilaista ainoastaan se tieto, jota he työssään tarvitsevat. Kuva: Ari Korkala

Siistijät ovat mukana raportilla – onko se oikein?

Työskentelemme perusterveydenhuollon akuuttiosastolla. Sairaala-­apulaiset ja siistijät ovat mukana aamuraportilla, jossa he kuulevat potilaiden asiat. Esimerkiksi eristys­potilaiden huoneiden siivous koskee toki heidän työtään, mutta onko oikein, että he ovat kuulemassa kaikki potilaisiin liittyvät asiat?

Potilaan tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, joiden työtehtävien kannalta se on välttämätöntä. Sairaala-apulaisten ja siistijöiden pitää saada potilaista ainoastaan se tieto, jota he työssään tarvitsevat. Tieto on annettava vain siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa edellyttävät. Myös heillä on salassapitovelvollisuus.

Ei ole asianmukaista, että sairaala-apulaiset ja siistijät osallistuvat aamuraportille, jossa käsitellään osaston kaikkien potilaiden tietoja. Työnantajan pitää ratkaista, miten heille voitaisiin kertoa olennaiset tiedot ilman, että he saavat tietää kaikki raportilla käsiteltävät potilastiedot.

Mainos (teksti jatkuu alla)
Mainos

Potilaslain mukaan potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevä ei saa antaa sivulliselle potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja ilman potilaan kirjallista suostumusta. Sivullisella tarkoitetaan muita kuin toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvia henkilöitä.

Sairaala-apulaisten ja siistijöiden voidaan katsoa osallistuvan potilaan hoitoon liittyviin tehtäviin esimerkiksi silloin, kun he siistivät potilashuoneita. Potilas- ja työturvallisuuden näkökulmasta heillä pitäisi olla tarpeellinen tieto esimerkiksi eristyksen syystä, mutta ei sairauksista ja lääkityksistä.

Potilailla tulisi olla tieto siitä, ketkä kaikki käsittelevät arkaluon­teisia ja salassa pidettäviä asioita sosiaali- ja terveyden­huollon yksiköissä.

Julkaistu Tehy-lehdessä 3/20

Mainos
Mainos

Kommentit

Käyttäjän Antti Vainio kuva

Siistijälle ei välttämättä kuulu kaikki potilastieto. Mutta sitten pitää muulla tavoin varmistaa oleellinen asia mitä pitää ottaa huomioon kunkin potilaan huoneen siivomisessa. Toiset sairaidet kun vaatii erityis siivoamista.