Teen yötyötä – joudunko korvaamaan yllättävät poissaoloni?

Kuvateksti
Yllättävä sairastuminen on suunnittelematon keskeytys työvuoroluettelossa. Kuva: Annika Rauhala

Työskentelen sairaanhoitajana sairaanhoitopiirissä. Teen vakituisesti yötyötä yli 10 tunnin vuorossa. Jos olen pitkän työvuoroni yllättäen sairaana, joudunko korvaamaan tunteja myöhemmin?

Et joudu. Sairauslomapoissaolo on keskeytys työvuoroluettelossa, ja yllättävä sairastuminen on suunnittelematon keskeytys. Keskeytykseen kuuluvat kaikki työvuoron tunnit eli tässä tapauksessa yli 10 tunnin työvuoro.

Jos keskeytys olisi sen sijaan suunniteltu eli ennalta tiedossa, se vähentäisi säännöllistä työaikaa 7 tuntia 45 minuuttia työpäivää kohden. Tällöin saattaisi muodostua tilanne, jossa säännöllinen työaikasi ei täyttyisi.

Julkaistu Tehy-lehdessä 9/2019