Työntekijän rokotus influenssaan – saako osastonhoitaja kysyä siitä?

Kuvateksti
Työnantaja voi kysyä terveystietoja työntekijältä itseltään, mutta työntekijällä ei ole velvollisuutta kertoa. Kuva: Pia Inberg

Onko osastonhoitajalla oikeus tietää, onko työntekijällä influenssarokotus? Saako osastonhoitaja kysyä tätä muiden läsnä ollessa esimerkiksi kahvi­huoneessa?

Osastonhoitaja voi muistuttaa tehtävässä vaadittavasta rokotesuojasta ja kysyä, onko suoja kunnossa. Työntekijällä ei ole kuitenkaan velvollisuutta selvittää asiaa esimiehen kanssa, vaan työntekijä voi hoitaa asian halutessaan työterveyshuollossa. Jos työntekijä ei halua kertoa rokotesuojastaan työsuhteen aikana, työnantaja voi pitää työntekijää tehtävään soveltumattomana.

Työnantaja voi edellyttää rokotesuojaa tartuntatautilain mukaisissa tehtävissä. Suojan tarve pitää arvioida lääketieteellisesti, toimipiste- ja tehtäväkohtaisesti.
Lain mukaan työntekijän suullinen ilmoitus on riittävä.

Myös apulaisoikeus­asiamies on ratkaisuissaan todennut, ettei työnantaja voi vaatia työntekijää antamaan selvitystä rokotussuojastaan tai taudin sairastamisesta kirjallisesti tai lomakkeella.

Terveystiedot ovat arkaluonteisia henkilötietoja, joiden käsittely on laissa säädetty, ja ne kuuluvat yksityisyydensuojan ydinalueeseen. Työterveyshuollollakaan ei ole oikeutta luovuttaa soveltuvuustietoja työnantajalle ilman työntekijän lupaa.

Rokotetieto on yksilöity salassa pidettävä terveystieto. Työnantaja voi kysyä terveystietoja työntekijältä itseltään, mutta työntekijällä ei ole velvollisuutta kertoa henkilökohtaisia terveystietoja työnantajalle.

Koska kysymyksessä on arkaluonteinen henkilötieto, ei ole asianmukaista kysyä asiaa muiden kuullen tai toistuvasti. Toistuva rokotuksista kyseleminen saatetaan kokea painostukseksi. Se on myös ristiriidassa sen kanssa, että rokotusten ottaminen on vapaaehtoista.

Työntekijän rokotuksista voit lukea lisää täältä.

Anne Lindgren, terveyspoliittinen asiantuntija

Julkaistu Tehy-lehdessä 3/20