Voinko anoa osittaista hoitovapaata kesäksi? 

Haluaisin olla muutaman viikon ensi kesänä osittaisella hoitovapaalla, ettei lasten tarvitse olla keskenään. Työskentelen hyvinvointialueella. Voinko tehdä näin ja miten lomaraha silloin määräytyy?

Kuvateksti
Työntekijä ja työnantaja voivat sopia osittaisesta hoitovapaasta keskenään.
Kuva: iStock

Kysymykseen vastaa edunvalvonta-asiantuntija Pekka Mykkänen. 

Voit sopia osittaisesta hoitovapaasta työnantajasi kanssa. Työsopimuslaissa ei säädetä osittaisen hoitovapaan minimipituutta, joten sinä ja työnantajasi voitte sopia vapaan pituudesta ja muista yksityiskohdista haluamallanne tavalla.

Työsopimuslain mukaan osittaisesta hoitovapaasta on tehtävä esitys työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista.

Hyvinvointialueilla sovellettavat vuosiloma- ja työvapaamääräykset ovat hyvinvointialan yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (HYVTES). Sen mukaan lomaraha maksetaan lomanmääräytymisvuotta seuraavan heinäkuun varsinaisesta palkasta. Jos heinäkuun varsinainen palkka on osa-aikapalkka, lomaraha lasketaan sen perusteella. Lomanmääräytymisvuoden ansiot eivät vaikuta lomarahan suuruuteen.

Lomarahaa ansaitaan jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta joko 6, 5 tai 4 prosenttia. Prosentti riippuu siitä, minkä taulukon mukaan työntekijä vuosilomaansa ansaitsee.

Esimerkiksi 38 vuosilomapäivää ansaitseva kerryttää lomarahaa täydeltä loman­­määräytymisvuodelta näin: 12 x 6 ­prosenttia = 72 prosenttia lomanmää­räytymisvuotta seuraavan heinäkuun varsinaisesta palkasta.