Voinko ilmaista virallisesta tiedosta eriävän näkemykseni potilaalle?

Kuvateksti
Lojaliteettivelvoite tarkoittaa sitä, että työntekijän pitää välttää kaikkea sellaista, joka on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä vaadittavan kanssa. Kuva: iStock

Olen välillä eri mieltä virallisten hoitosuositusten ja ohjeistusten kanssa. Voinko ilmaista näkemykseni potilaalle? 

Omat vakaumukselliset, ideologiset tai terveyteen liittyvät näkemykset voivat poiketa terveydenhuollon virallisesta näkemyksestä tai ohjeistuksesta, mutta työssäsi et voi sanoa niitä potilaalle tai asiakkaalle. Vaarana on, että epävirallinen näkemyksesi lähtee elämään omaa elämäänsä potilaiden välityksellä. 

Vapaa-ajallasi voit toteuttaa ja edistää itsellesi tärkeitä asioita. Muista kuitenkin, että toimintasi ei saa vapaa-aikanakaan vaarantaa työnantajan mainetta ja asiakassuhteita. Lojaliteettivelvoite tarkoittaa sitä, että työntekijän pitää välttää kaikkea sellaista, joka on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä vaadittavan kanssa. Toisin sanoen: mitä vastuullisemmassa asemassa olet, sitä pienempi teko voi rikkoa lojaliteettivelvoitetta.

Sote-alalla lojaliteettivelvoite pohjautuu ammattilainsäädäntöön ja -etiikkaan. Laki ohjaa sote-alan ammattilaisia toimimaan tehtävässään ammatillisesti ja eettisesti hyvän tavan mukaisesti. Työpaikalla tulee noudattaa tutkittuun tietoon, näyttöön ja virallisiin linjauksiin perustuvia ohjeistuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriö laatii yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa yhtenäiset hoidon perusteet. Terveydenhuollon palveluvalikoimaan kuuluvat lääketieteellisesti ja hammaslääketieteellisesti perusteltu sairauksien ennaltaehkäisy, sairauden toteamiseksi tehtävät tutkimukset sekä taudinmääritys, hoito ja kuntoutus.

Julkaistu Tehy-lehdessä 8/2021.