Voinko muuttaa työkaverin tekemiä kirjauksia?

Huomasin työkaverin tekemän virheen potilasasiakirjassa. Voinko korjata sen?

Kuvateksti
Potilasasiakirjoja ei saa muuttaa perusteetta.
Kuva: iStock

Kysymykseen vastaa työelämäasiantuntija Tiina Vartiainen.

Jos joudut korjaamaan potilasasiakirjaa, muutos pitää tehdä niin, että myös alkuperäinen merkintä on luettavissa myöhemmin. Perusteetta kirjauksia ei saa muuttaa.

Potilasasiakirjoihin tulee merkitä korjauksen tekijän nimi, virka-asema, kor­jauksen tekopäivä ja korjauksen peruste. Jos asiakirjoista poistetaan potilaan hoidolle tarpeeton tieto, potilasasiakirjoihin tulee merkitä tieto poistosta, sen tekijästä ja poistamisajankohdasta. 

Sosiaali- ja terveysministeriön potilaskirja-asetuksen mukaan potilasasiakirjoihin saavat tehdä merkintöjä potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt ja heidän ohjeidensa mukaisesti myös muut henkilöt siltä osin kuin he osallistuvat kyseisen potilaan hoitoon.