Laura ei suostunut syrjintään

Sairaanhoitaja Laura Pasanen ei suostunut huonoon kohteluun toista kertaa.

Kuvateksti
kuva Miska Puumala

Tasa-arvolaki on yksiselitteinen: työsuhdetta ei saa päättää raskauden, synnytyksen tai muun sukupuoleen liittyvän seikan vuoksi. Tästä huolimatta moni työnantaja jättää määräaikaisen työntekijän työsopimuksen uusimatta, kun hän tulee raskaaksi. Kajaanilainen Laura Pasanen joutui kohtaamaan tilanteen kahdesti.

Laura oli työskennellyt määräaikaisena noin puolitoista vuotta jäädessään äitiyslomalle syksyllä 2008. Työnantaja ei uusinut työsopimusta, mutta töitä löytyi heti, kun Laura ilmoitti vuoden kuluttua palaavansa äitiyslomalta.
– Olin tuolloin ollut työelämässä niin vähän aikaa, että tyydyin mukisematta työnantajan päätökseen.

Kun Laura palasi työhön, kokeneemmat työkaverit arvelivat, että työsopimuksen päättämiselle voisi olla vielä jotain tehtävissä. Laura otti yhteyttä Tehyn pääluottamusmieheen, joka oli sitä mieltä, että asiaa on jälkeenpäin vaikea riitauttaa.

Työyksikköön oli palkattu uusia sijaisia.

Tasa-arvolakiin perustuvissa syrjintäriidoissa on toimittava nopeasti, koska kanneoikeus vanhenee viimeistään kahdessa vuodessa.
– Se jäi sillä kertaa sitten siihen.

Laura oli edelleen määräaikaisessa työsuhteessa, kun hän alkoi odottaa toista poikaansa 2010. Tällä kertaa hän osasi pitää varansa ja alkoi selvittää työpaikan tilannetta hyvissä ajoin. Hän sai selville, että työyksikköön oli palkattu uusia sijaisia sekä ennen hänen äitiyslomaansa että sen jälkeen. Lähiesimieskin oli halunnut jatkaa työsopimusta, mutta johto ei antanut siihen lupaa.

Laura sisuuntui ja otti yhteyttä pääluottamusmieheen viedäkseen asian eteenpäin. Hän ymmärsi alusta asti, että saattaisi joutua viemään asian oikeuteen asti. Äitiyslomalla oli aikaa miettiä asioita, ja keskeneräinen prosessi oli kovasti mielen päällä. Tunteet heilahtelivat, ja ahdistus helpotti aina silloin, kun prosessi nytkähti eteenpäin.

Yksi helpotuksen hetki koitti, kun hän sai Tehyn oikeusturvavakuutuksen turvin palkattua asianajajan.
– Silloin tuntui siltä, että oma vastuu asiasta helpottui, kun sai luovuttaa ohjat toiselle.

Omista, lailla turvatuista oikeuksista pitää pitää kiinni.

Oikeuden etsintä ei näyttäytynyt työpaikalla koskaan huonona ilmapiirinä. Työkaverit ovat päinvastoin tukeneet ja kannustaneet Lauraa.

Laura nosti kanteen toukokuussa 2011 Kainuun käräjäoikeudessa. Hän vaati hyvitystä raskauden perusteella tapahtuneesta syrjinnästä, vahingonkorvausta ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Työnantaja piti kannetta perusteettomana.

Kanteen nostaminen käynnisti myös sovittelun, mihin Laura suhtautui myönteisesti. Hän kuitenkin varautui myös mahdolliseen oikeudenkäyntiin. Sitä ei kuitenkaan tullut, sillä syyskuussa 2012 työnantaja suostui sopimaan asian. Käräjäoikeus vahvisti sovintosopimuksen.

Sovintosopimuksessa työnantaja suostui maksamaan korvausta raskauden perusteella tapahtuneesta syrjinnästä sekä vahingonkorvausta ja Lauran oikeudenkäyntikulut.
– Omista, lailla turvatuista oikeuksista pitää pitää kiinni. Sovinto oli helpotus, ja olen siihen tyytyväinen, mutta olisin ollut tarvittaessa valmis myös oikeusistuntoon.

Laura tietää, että määräaikaisia työsuhteita jätetään paljon uusimatta raskauden vuoksi. Hän toivoo olevansa kannustava esimerkki muille vastaavaan tilanteeseen joutuville. Työnantajat eivät lopeta syrjintää raskauden vuoksi, jolleivät naiset ole riittävän rohkeita pitääkseen puoliaan.

Laura itse on saanut voimaa muiden kokemuksista ja Tehy-lehden julkaisemista tarinoista.
– Suostuin tähän lehtijuttuun voidakseni antaa muille rohkeutta puuttua epäoikeudenmukaiseen kohteluun.

Syrjintäkielto

  •  Tasa-arvolain mukaan työsuhdetta ei saa purkaa tai työntekijää irtisanoa raskauden perusteella.
  •  Määräaikaisen työntekijän työsopimusta ei voi jättää uusimatta, jos työtä on edelleen tarjolla. Jos työnantaja jättää sopimuksen uusimatta, syntyy syrjintäolettama ja kyseessä saattaa olla perusteeton työsopimuksen päättäminen.
  •  Jos juttu etenee oikeuteen asti, työnantajan on pystyttävä osoittamaan, että irtisanominen on johtunut jostain muusta syystä kuin raskaudesta.
  •  Viime vuonna tasa-arvovaltuutetun toimistoon tulleista työelämää koskeneista kirjallisista yhteydenotoista noin 30 prosenttia liittyi raskauteen ja perhevapaisiin. Puhelimitse tulleista työelämää koskeneista neuvontapyynnöistä asiaa koski runsaat 40 prosenttia.

Julkaistu Tehy-lehdessä 14/2012