Ylitarkastaja Valvirasta: Lääkehoidosta on työpaikoilla paljon kysyttävää

Eniten epäselvyyttä on siinä, miten eri ammattiryhmät saavat osallistua lääkehoitoon, sanoo Valviran ylitarkastaja Anna-Maija Liedenpohja.

Kuvateksti
Anna-Maija Liedenpohja on tyytyväinen, että hoivakohu nosti epäkohdat puheeksi. –Silti suuressa kuvassa vanhustyö on hyvää. Tiedän kokemuksesta, että se työ on mielettömän antoisaa ja palkitsevaa. Kuva: Jaakko Martikainen

1 Vanhustenhoidon epäkohdat nousivat alkuvuodesta julkisuuteen. Yksi vastuualueesi ylitarkastajana on lääkehoito. Missä on eniten parannettavaa?

Parannettavaa on joka tasolla. Jos esimiehellä ei esimerkiksi ole terveydenhuollon koulutusta, hän ei ymmärrä, miten vaativaa vanhusten lääkehoito on eikä osaa arvioida, millainen henkilöstörakenne on tarpeen. Tavallista on, että sairaanhoitajia on minimaalisesti. Yksikössä on usein vain yksi sairaanhoitaja. Muut ovat lähihoitajia ja kouluttamattomia, ja hekin toteuttavat vaativaa lääkehoitoa. Usein lääkäripalvelut hoidetaan puhelimitse ja lääkäri tulee paikalle vain pyydettäessä. Käytännössä lääkäri ottaa kantaa vain niihin asioihin, jotka hoitajat ottavat esille.

2 Jos laitosapulainen tai lukiolainen toteuttaa lääkehoitoa, mitä ammattihenkilö voi tehdä?

Puhua esimiehelle, sillä työnantaja määrittelee, kuka työpaikalla tekee mitäkin. Ammattihenkilön velvollisuus on puuttua ja keskeyttää toisen työ välittömästi, jos potilasturvallisuus uhkaa vaarantua. Valviran kanta on, että ilman koulutusta ei saa osallistua lääkehoitoon. Koulutus voi sisältyä joko ammatilliseen koulutukseen, olla työnantajan antamaa tai molempia. Jos esimiehet eivät puutu epäkohtiin, seuraava askel on ottaa yhteyttä aluehallintovirastoon.

3 Millaisia kysymyksiä saat lääkehoidosta?

Eniten kysytään, mitä tehtäviä kukin ammattiryhmä saa tehdä. Tästä saan yhteydenottoja lähes päivittäin. Työnantajan olisi osattava arvioida, mitä lääkehoidon koulutusta juuri siinä yksikössä tarvitaan. Joskus vaatimukset ovat ristiriidassa yksikössä annettavan hoidon kanssa: lyhyellä koulutuksella annetaan oikeudet vaativaan lääkehoitoon tai työntekijältä vaaditaan osaamista, jota ei yksikössä tarvita. Psykiatrialla on aika turha opetella suonensisäisten hoitojen teoriaa, jos iv-hoitoja ei ole käytännössä.

4 Hoivakohu alkoi hoivakoti Ulrikasta, jonka toiminnan Valvira keskeytti. Yllättikö, että Valviran ja avien ohjaus ei pure?

Tietyllä tavalla kyllä. Kun viranomainen joutuu keskeyttämään yksikön toiminnan, on yleensä kuljettu pitkä tie. Osoittaa välinpitämättömyyttä, jos valvovan viranomaisen ohjeita ei oteta vakavasti. Silloin jotkin muut tekijät kuin ammattikuntien eettiset ohjeet ovat nousseet tärkeämmiksi.

5 Toimiiko omavalvonta?

Vaihtelu on suurta. On paikkoja, joissa se ei toimi ollenkaan. Siksi pelkkä omavalvonta ei riitä. Monissa yksiköissä se toimii hyvin. Esimerkiksi RAI on hyvä väline. Se tuottaa tietoa yksittäiselle asiakkaalle mutta antaa tietoa myös koko yksikössä annetusta hoidosta ja vertailutietoa muista samantyyppisistä yksiköistä. Omavalvonta ei saa jäädä paperiksi kansioon, vaan sen täytyy toimia monella tasolla.

6 Miltä saattohoito näyttää valvojan vinkkelistä?

Liian usein kuoleva siirretään elämän viimeisinä päivinä – jopa viimeisinä tunteina – päivystykseen tai terveyskeskuksen osastolle. Joskus kyse on hoitotyön resursseista. Kuolevan luona pitäisi olla läsnä, mutta jos mitoitus on 0,5, se on mahdotonta. Joskus taas kyse on hoitajien ja lääkärien osaamisesta. Esimerkiksi keuhkokuume näyttää usein dramaattiselta. Jos osaamista ja välineitä ei ole, tilanne voi pelottaa ja on helpompi soittaa ambulanssi. Kuolevan pitäisi saada elää viimeiset hetket tutussa ympäristössä.

 

Anna-Maija Liedenpohja, 61

  • Ylitarkastaja sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirassa.
  • Koulutukseltaan sairaanhoitaja amk, terveystieteiden maisteri, suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon.
  • Työskennellyt muun muassa Vantaan terveyskeskussairaalan ylihoitajana sekä osastonhoitajana Helsingin kaupungin silloisessa Roihuvuoren vanhustenkeskuksessa.
  • Perheeseen kuluu kaksi aikuista poikaa.
  • Harrastaa liikuntaa ja käsitöitä – myös puukäsitöitä. Siirtolapuutarhamökin tuore omistaja.