Lukijan mielipide: Fysioterapia osaksi äitiyshuoltoa

Äitiysfysioterapiaa tarjoavat nykyisin pääasiassa yksityiset yritykset, eikä se siksi ole kaikkien saatavilla. Neuvolatyön tueksi tarvittaisiin äitiysfysioterapeuttien verkosto, kirjoittavat kuntoutusalan opiskelijat.

Kuvateksti
Äidit hyötyisivät, jos neuvolasta saisi myös äitiysfysioterapeutin ohjausta, lukijat kirjoittavat. Kuva: J. Lifländer

Raskaus ja vanhemmaksi tulo ovat kenties yksilön merkittävimpiä elämänmuutoksia, ja neuvolan terveydenhoitajat tekevät valtavan tärkeää työtä tukiessaan tätä muutosta laaja-alaisella osaamisellaan. Neuvolakäynneillä tulisi huomioida raskauden kulku sekä äidin, sikiön ja perheen kokonaisvaltainen hyvinvointi, vanhemmaksi kasvaminen sekä elintapoihin liittyvä neuvonta ja ohjaus.

Yksi osa elintapaneuvontaa on liikunta, jolla voidaan laajasti vaikuttaa yksilön ja yhteisön hyvinvointiin. Ohjaus tulisi toteuttaa yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, sillä jokainen äiti on erilainen. Terveydenhoitaja ohjaa yleisellä tasolla liikuntasuositusten mukaisesti raskausajan liikunnasta, mutta aika vastaanotolla ei riitä kovin syvälliseen ohjaamiseen, ja sellainen ohjaaminen vaatisi myös lisäkouluttautumista. Siksi neuvolatyön tueksi tarvittaisiin äitiysfysioterapeuttien verkosto. 

Äitiysfysioterapiaan erikoistuneet fysioterapeutit ymmärtävät raskauden, synnytyksen ja näistä palautumisen erityispiirteet, ja useimmilla on myös lantionpohjan kuntoutukseen liittyvää osaamista. Toistaiseksi äitiysfysioterapia on kuitenkin pääasiassa yksityisten toimijoiden toteuttamaa, eikä se siksi ole kaikkien äitien saatavilla.

STM:n Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteena on pyrkiä raskaista korjaavista toimista ennaltaehkäiseviin toimiin, parantaa palveluiden saatavuutta ja oikea-aikaisuutta, varmistaa palveluiden vaikuttavuus sekä vahvistaa monialaisuutta ja yhteentoimivuutta. Äitiysfysioterapian saaminen osaksi äitiysneuvolatoimintaa olisi yksi näihin tavoitteisiin vastaava toimenpide.

Lotta Katajapuu-Rutanen, terveydenhoitaja, YAMK-opiskelija, Turun ammattikorkeakoulu, kuntoutuksen ja liikunnan integraatio

Maija Julmala, äitiysfysioterapeutti, YAMK-opiskelija, Turun ammattikorkeakoulu, kuntoutuksen ja liikunnan integraatio