Näön korjausleikkaus voi tehdä terveestä silmästä sairaan, varoittaa professori

Huoleton elämä ilman silmälaseja houkuttelee. Miten taittovirheleikkaus tehdään ja millaisia ovat sen riskit?

Kuvateksti
Useimmat taittovirheleikkaukset ovat verrattavissa kauneuskirurgiaan. Kuva: iStock

1. Voiko taittovirheleikkauksen tehdä kenelle tahansa, Medilaserin silmäkirurgi Harri Koskela?

Periaatteessa terveen silmän näkökykyä voidaan parantaa aina leikkaamalla, kun valitaan oikea menetelmä. Valintaan vaikuttavat taittovirheen voimakkuus, silmän rakenne eli lähinnä sarveiskalvon paksuus ja muoto sekä potilaan ikä.

Menetelmän löytämiseksi optikko ja hoitaja tekevät esitutkimuksen. Lääkäri tulkitsee sen tulokset ja valitsee sopivimman leikkaustavan.

2. Miten taittovirhe korjataan?

Lievä kaukonäkö ja likinäkö yleensä 10 diopteriin saakka korjataan laserilla, jolla operoidaan sarveiskalvon pinnan alla olevaa kudosta. Sinne päästään tekemällä sarveiskalvoon väliaikainen läppä tai tähystämällä kalvon reunaan tehdystä pienestä aukosta.

Ikä- eli aikuisnäkö ja voimakas liki- ja kaukotaitteisuus hoidetaan silmän sisäisellä leikkauksella, jossa silmän mykiö korvataan tekomykiöllä tai asennetaan silmänsisäinen piilolinssi. Tekomykiöön ei voi tulla kaihia, ja siksi sitä suositellaan yli 60-vuotiaille.

3. Millainen toimenpide on potilaalle?

Leikkaus tehdään puudutuksessa, eikä potilas tunne juuri mitään lukuun ottamatta luomenlevittimen aiheuttamaa kiristystä. Tarvittaessa hän voi saada rentouttavaa lääkitystä.

Laserleikkaus kestää viisi minuuttia, josta varsinaisen laseroinnin osuus on 10–30 sekuntia. Aikaa alkututkimuksesta lopputarkastukseen menee kaikkiaan puolisentoista tuntia.

Sairauslomaa tarvitaan menetelmästä riippuen päivästä viikkoon lähinnä silmien vetistämisen vuoksi. Suojalaseja käytetään yhdestä yöstä seitsemään. Näkö kirkastuu yleensä leikkausta seuraavana päivänä.

4. Mitä haittoja leikkaukseen liittyy?

Silmien kuivuminen, hämäränäön ja kontrastiherkkyyden heikkeneminen sekä valojen pehmeneminen eli haloilmiöt ovat ohimeneviä haittoja. Niiden pitäisi kestää enintään neljä kuukautta, mutta ehkä noin promillella leikatuista ne jäävät pysyviksi. Jos sarveiskalvo on riittävän paksu, haittoja voidaan korjata uusintaleikkauksella. Mitä suurempia miinuslukemia korjataan, sitä enemmän sarveiskalvoa joudutaan ohentamaan.

Kaikkiin leikkauksiin liittyy tulehdusvaara, jota ehkäistään antibioottitipoilla.

5. Voiko silmälasit hävittää heti?

Vaikka silmät leikattaisiin laserilla normaalinäköön eli nollaan diopteriin, ihminen tarvitsee lukulasit noin 45-vuotiaana. Mykiö säätelee silmän kykyä nähdä eri etäisyyksille kuperuuttaan muuttamalla, ja tämä kyky heikkenee iän myötä. Jos silmiin on tehty ns. monovision, lukulaseja ei tarvita. Monivision-hoidossa toinen silmistä leikataan näkemään lähelle ja toinen kauas.

Monitehotekomykiö poistaa lähilasien tarpeen pysyvästi.

Asiantuntijana silmäkirurgi Harri Koskela, Medilaser

Teksti Virve Järvinen

Professori: Leikkaus voi tehdä terveestä silmästä sairaan

Komplikaatiot ovat taittovirheleikkauksissa harvinaisia, mutta ne voivat olla vakavia, esimerkiksi silmän sisäinen tulehdus, verkkokalvon irtauma, sarveiskalvon siirtoa vaativat sarveiskalvomuutokset ja silmän iskunkestävyyden heikkeneminen.

– Joskus näkökyky on leikkauksen jälkeen huonompi kuin entinen, laseilla korjattu näkö, huomauttaa soveltavan silmälääketieteen ja liikennelääketieteen professori Timo Tervo.

Tervo eläköityi Hyksin silmäklinikan osastonylilääkärin tehtävästä toissa vuonna. Klinikalla korjataan yksityissektorilla epäonnistuneiden taittovirheleikkausten vakavia seurauksia. Taittovirheleikkauksia tehdään julkisella sektorilla vain lääketieteellisistä syistä, eikä Kela korvaa yksityisillä tehtyjä leikkauksia kuin poikkeustapauksissa.

Potilasvahingoista ilmoittavat potilaat valittavat pääsääntöisesti tiedon puutetta. Heille ei ole kerrottu riittävästi tai potilaan ymmärtämällä tavalla taittovirheleikkaukseen liittyvistä, omakohtaisista riskeistä.

– Iso osa haitoista vältettäisiin, jos leikkaava lääkäri tekisi esitutkimuksen. Nyt tehtävä on annettu useimmiten optikolle pitkälti kustannusten säästämiseksi.

Taittovirheleikkauksesta kiinnostuneen kannattaa keskustella ennen leikkauspäätöstä asiasta oman silmälääkärin kanssa – saman, jonka luona käy mittauttamassa säännöllisesti silmänpaineet.

– Osalle silmäkirurgeista näyttäisi sattuvan muita enemmän vahinkoja. Vahingoista ei ole julkista rekisteriä, eikä lääkäri kieli kollegastaan. Tuttu lääkäri voi kuitenkin ottaa kantaa leikkauksen tarpeellisuuteen, Tervo sanoo.

Esimerkiksi savusukeltajalla näön korjaus leikkauksella on perusteltua, mutta muutoin Timo Tervo vertaa sitä kauneuskirurgiaan.

– Taittovirhe ei ole sairaus, mutta taittovirheleikkaus voi tehdä terveestä silmästä sairaan. Hyvä silmälääkäri pystyy tarvittaessa kieltäytymään leikkauksesta. Kuten silmälasien arvot, parhaimmankin taittovirheleikkauksen tulos voi muuttua elämän aikana.

Teksti Virve Järvinen