Vuorotyö ei altista rintasyövälle

Kymmenen vuotta vallalla ollut käsitys vuorotyön ja rintasyövän yhteydestä on kumottu.

Kuvateksti
Vuorokausirytmin häiriintyminen, univaje ja unihäiriöt sekä muutokset elintavoissa vaikuttavat vuorotyöntekijän terveyteen. Kuva Ari Korkala.

Yötyötä tekevän hoitajan ei enää tarvitse pelätä, että hän sairastuu työnsä vuoksi rintasyöpään. Tuore ja kattava selvitys ei löytänyt yhteyttä rintasyövän ja yötyön välillä. Selvitys julkaistiin  Journal of the National Cancer Institute -lehdessä.

Selvitys perustuu yli 1,4 miljoonan naisen monikymmenvuotisiin seurantatietoihin. Suuri osa tutkittavista oli hoitajia, jotka olivat tehneet vuorotyötä vähintään kymmenen vuotta. Tietojen mukaan rintasyöpäriski ei suurene edes yli 30 vuoden vuorotyön jälkeen.

Yhteyttä ei löytynyt senkään jälkeen, kun analyysissa huomioitiin monia rintasyövän riskitekijöitä sekä seikkoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa tuloksiin.

Tutkijat kiinnittivät muun muassa huomiota siihen, miten naiset nukkuivat sekä siihen, miten vuorotyötä ja päivätyötä tekevien elintavat ja terveys eroavat toisistaan. Yötyötä tekevät ovat tilastollisesti ylipainoisempia, tupakoivat enemmän ja käyttävät lääkkeitä saadakseen unta.

Käsitys vuorotyön ja rintasyövän yhteydestä on perustunut pitkälti eläinkokeisiin, mutta ihmisiä koskevat tutkimustulokset ovat olleet vähäisempiä. Nyt julkaistu tutkimus perustuu laajempaan ja laadukkaampaan aineistoon kuin aikaisemmat selvitykset.

Uutispalvelu Duodecim