Äkilliset muutokset kuormittavat

Vuoropäiväkotien työvuorot vaihtuvat suunnittelemattomasti, mikä rasittaa työntekijöitä.

Kuvateksti
Vuorohoito kuormittaa sekä lapsia että päiväkodin työntekijöitä. Kuva: iStock

Esimies soittaa tai lähettää tekstiviestin ja pyytää tulemaan töihin samana päivänä joko aikaisemmin tai myöhemmin. Tai hän peruu koko työvuoron.

Lasten vuoropäivähoidossa tehdään usein äkillisiä muutoksia jo hyväksyttyyn työvuoroluetteloon. Muutosten syynä ovat yleensä äkillinen sairastuminen, lasten hoitotarpeiden muutokset tai vuorosuunnittelun vaikeudet, kun lasten vanhemmat saavat tietää omat vuoronsa myöhään.

Yleensä työntekijät saavat tietää vuoronsa vain viikko ennen jakson alkua.

Kolmelle neljästä työntekijästä muutoksia tulee viikoittain, ja joka kymmenennelle peräti päivittäin. Työvuoroja muutetaan jopa vuoron jo alettua, mikä on vastoin Työtuomioistuimen  2007 tekemää päätöstä.

Tiedot ovat peräisin Tehyn ja Suomen Lastenhoitoalan Liiton syksyllä 2010 tekemästä kyselystä. Sen tuloksia käytetään työnantajien kanssa käytävien työaikaneuvottelujen tukena.

– Jatkuvat muutokset rajoittavat hoitajien oman elämän hallintaa ja kuluttavat voimavaroja. Työntekijät joutuvat jatkuvasti joustamaan ja sopeutumaan, asiamies Marja Haapa-aho Tehystä sanoo.

Äkilliset muutokset lisäävät tyytymättömyyttä työhön ja estävät riittävät lepotauot, joita pitäisi työpäivien lomassa olla. Työnantaja voi vähentää äkillisiä muutoksia varautumalla niihin ennakolta riittävän henkilökuntamäärän tai vakituisen varahenkilöjärjestelmän avulla.

– Vakituiselle varahenkilölle tulee maksaa kohtuullinen rahallinen korvaus työaikoihin liittyvien epävarmuus- ja muutostekijöiden perusteella. Kyse on myös lastenhoitoalan vetovoimaisuudesta.

Yleensä työntekijät saavat tietää vuoronsa vain viikko ennen jakson alkua. Kuudesosa vastaajista sai tiedon kaksi viikkoa etukäteen, ja joka kymmenes vain pari päivää aikaisemmin. Työvuorot suunnitellaan yleensä kolmeksi viikoksi, mutta lähes neljännes työpaikoista suunnitteli ne vain viikoksi.

Lastenhoitajille suunnatuissa kyselyissä nousee aina esiin huoli myös lasten jaksamisesta. Vuorohoito on raskasta lapsille, ja siksi muutoksia olisi hyvä olla mahdollisimman vähän.

Yövuorojen peruuntuminen on yleistä, mikä asettaa työntekijän hankalaan asemaan. Monissa paikoissa hän  joutuu korvaamaan menetetyt tunnit myöhemmin. Jos kaksi vuoroa jää toteutumatta, työntekijällä on korvattavanaan monta tuntia.

Moni vastaajista kertoi, että työvuoroja ei muuteta ilman työntekijän suostumusta.

Kokonaisen työpäivän peruuntuminen saattaa johtaa myös listaan merkityn vapaapäivän peruuntumiseen. Tehy ei hyväksy peruuntuneiden tuntien siirtoa seuraavalle listalle tai rahallista korvaamista aiemmin kertyneistä lisistä.

– Jos muutos osuu jakson viimeiselle viikolle, viikon muut työpäivät venyvät todella pitkiksi. Jotkin työnantajat pidättävät tuntivajauksen sunnuntaikorvauksista, minkä työntekijät kokevat epäoikeudenmukaiseksi. He ovat varautuneet saamaan palkkaansa mahdolliset lisät.

Asiallisesti toimivia työpaikkojakin onneksi on. Moni vastaajista kertoi, että työvuoroja ei muuteta ilman työntekijän suostumusta. Työvuoroa ei muuteta, jos työntekijä on jo ehtinyt tulla töihin.

Jos lapsia ei ole, työnantaja voi tarjota työtä toisessa yksikössä, kuten terveyskeskuksen vuodeosastolla tai hoitaja voi tehdä huoltotehtäviä, kuten pestä pyykkiä. Yövuoroa ei peruta enää klo 15:n jälkeen, vaikka lapsia ei olisikaan tulossa.


Vain työntekijän suostumuksella

  • Tiedoksi annettu ja vahvistettu työvuorosuunnitelma on sitova. Työaikalain mukaan työvuoroluettelo on saatettava työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen siinä tarkoitettua ajanjaksoa.
  • Vahvistettuun luetteloon voi tehdä muutoksia vain perustellusta syystä tai työntekijän suostumuksella.
  • Työnantajalla on oikeus muuttaa luetteloa, jos lapsia ei tule lainkaan hoitoon. Muutos on tehtävä kuitenkin ennen työntekijän saapumista työvuoroon työpaikalle.
  • Työaikamääräykset on tarkoitettu suojelemaan työntekijöitä. Laissa on määräyksiä työpäivän pituudesta, lepotauosta, viikkolevosta ja ylityön enimmäismääristä. Myös työehtosopimukset sallivat ergonomisen työvuorosuunnittelun.
  • Vahvistetun työvuoroluettelon työtuntien alittuminen ei ole kuntasopimuksen työaikaluvun tarkoittama perusteltu syy, joten puuttuvat tunnit jäävät työnantajan vahingoksi.

Julkaistu Tehy-lehdessä 3/2011