Amisreformin aakkoset lähihoitajille – mitä uudistuksella tavoitellaan?

Ammatillisen koulutuksen uudistaminen on herättänyt kritiikkiä. Mitä muutoksilla tavoitellaan?

Kuvateksti
Ammatillisen koulutuksen uudistaminen on saanut kovaa kritiikkiä muun muassa siitä, että lähiopetuksen määrä oppilaitoksissa on vähentynyt. Kuva: Kirsi Tuura

A. Lähihoitaja, tämä on uutta

Jokaiselle opiskelijalle tehdään koulussa HOKS eli henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma. Siinä kartoitetaan, mitä jo osaat ja mitä osaamista puuttuu. Jos olet esimerkiksi ollut ohjaajana partiossa, valmentanut jalkapallojunnuja tai työskennellyt päiväkodissa, se pitää huomioida. Osaaminen ratkaisee – opintosi eivät välttämättä kestä yhtä kauan kuin kaverisi opinnot.

Osoitat osaamisesi näytöillä käytännön töissä. Poikkeustapauksissa näytön voi tehdä osittain koululla esimerkiksi simulaatiotilanteessa.

Ennen opiskelijat kävivät työssä oppimassa, nyt se on työpaikalla tapahtuvaa koulutusta. Jokaiselle opiskelijalle tehdään työpaikan kanssa koulutussopimus.

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5, kun se ennen oli 1–3. Opiskelemaan voi hakea ympäri vuoden.

B. Muutokset työpaikoilla

Työpaikat eivät saa enää kouluilta koulutuskorvausta siitä, että ohjaavat lähihoitajaopiskelijoita. Korvausta saa vain, jos kyseessä on erityistä tukea tarvitseva opiskelija tai oppisopimuksella lähihoitajaksi opiskeleva.

Koulutussopimuksella aloittanut opiskelija voi siirtyä oppisopimusopiskelijaksi loppututkintonsa ajaksi, jolloin työpaikka saa oppisopimuksesta korvauksen.

Kaikki opiskelijat eivät enää tule tietyksi ajaksi työpaikalle, vaan jaksojen pituudet vaihtelevat opiskelijan osaamisen mukaan. Opiskelijan ohjaaminen painottuu niihin työtehtäviin, joissa osaaminen on vielä puutteellista.

Oppimista on siirretty entistä enemmän työpaikoille, ja työpaikan edustaja osallistuu opetuksen suunnitteluun. Ammatillinen osaaminen osoitetaan näytöillä työpaikalla.

Opiskelijan arvioi työelämän edustaja eli näytön vastaanottaja yhdessä opettajan kanssa. Viime kädessä koulu on vastuussa arvioinnista.

C. Muutokset oppilaitoksissa

Opettajan rooli muuttuu. Hänen pitää näkyä enemmän työpaikoilla, sillä oppiminen tapahtuu entistä enemmän siellä. Työssä painottuu ohjaava ja valmentava ote.

Oppilaitosten vastuulla on perehdyttää työpaikkaohjaajat uudistettuihin tutkinnon perusteisiin.

Valinnaisuus lisääntyy, vaikka tutkintojen määrä väheni. Opiskelija voi valita useampia osaamisaloja. Pakollisia tutkinnon osia on kaksi entisen kolmen sijaan.

Nuorten ja aikuisten lähihoitajakoulutus on yhdistynyt samaan lakiin: kaikilla on yksi ja sama tapa opiskella.

www.oph.fi/reformintuki