Ammattilaisen on ilmoitettava apua tarvitsevasta vanhuksesta sosiaalitoimelle

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusvelvollisuus on eri asia kuin huoli-ilmoitus, jonka voi tehdä kuka tahansa.

Kuvateksti
Huoli-ilmoituksia on tehty vanhuksen arjessa pärjäämisen, asumisolosuhteiden ja terveydentilan vuoksi.
Kuva: Kristiina Kontoniemi

Ilmoitus sosiaalitoimelle

Huoli-ilmoituksen kunnan sosiaalitoimelle voi tehdä kuka tahansa, joka epäilee, että vanhus ei kykene huolehtimaan itsestään, terveydestään tai turvallisuudestaan.

Huoli-ilmoitus velvoittaa kuntaa selvittämään tilanteen ja palvelutarpeen. Tarkoituksena on varmistaa, että ihminen saa tarvitsemansa huolenpidon silloinkin, kun hän ei sitä osaa tai ymmärrä pyytää.

Ammatti­laisen pitää ilmoittaa

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusvelvollisuus on eri asia kuin huoli-ilmoitus, jonka voi tehdä kuka tahansa.

Ammattihenkilön on ilmoitettava aina, kun hän kohtaa työssään apua tarvitsevan vanhuksen.

Puhelimessa tai verkossa

Vanhukselle on syytä kertoa, että hänestä tehdään huoli-ilmoitus.

Ilmoituksen voi tehdä soittamalla kunnan sosiaalitoimeen tai verkossa. Monien kuntien verkkosivuilla on huoli-ilmoituslomake.

Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä, mutta joissakin kunnissa viranomainen saattaa pyytää yhteystietoja mahdollisia lisäkysymyksiä varten.

Ilmoittajalle ei anneta palautetta vanhuksen tilanteesta.

Sama asia, monta nimeä

Kunnat käyttävät huoli-ilmoituksesta verkkosivuillaan hämmentävästi eri nimityksiä.

Huoli-ilmoituksen lisäksi nimitys voi olla esimerkiksi ”yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi” tai ”ilmoitus palvelutarpeen arvioimiseksi”.

Huolen monet syyt

Huoli-ilmoituksia on tehty vanhuksen arjessa pärjäämisen, asumisolosuhteiden ja terveydentilan vuoksi.

Muita yleisiä aiheita ovat toimintakyky, muistisairaudet, päihteet, yleinen palvelujen tarve, kaltoinkohtelu, taloudelliset ongelmat, yksinäisyys sekä mielenterveys.

Ikääntyneiden kaltoinkohtelu ja sen tunnistaminen huoli-ilmoituksen avulla, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021. 

Haastateltavana tutkimuspäällikkö Minna-Liisa Luoma THL:stä.