Eettinen stressi nakertaa hyvinvointia – esihenkilöt saivat uusia työkaluja kuormituksen kesyttämiseen

Eettinen stressi on vanhustyössä suurta. Työterveyslaitoksen kehittämä Vanhustyön vatupassi tarjoaa keinoja, joilla esihenkilöt ja johto voivat helpottaa tilannetta.

Kuvateksti
Siun sotessa vanhustenhoidossa työskentelevä lähihoitaja Sanna Kalilainen ja apulaisosastonhoitaja Heidi Plattonen ovat tyytyväisiä siihen, että eettistä kuormaa pyritään keventämään.
Kuva: Liisa Takala

Henkilöstövajaus, yksikköjen väliset erot, heikko perehdytys, huoli oman osaamisen riittämisestä ja kiire, jonka vuoksi työtään ei pysty tekemään niin hyvin kuin haluaisi. Muun muassa nämä asiat aiheuttavat nurmeslaiselle lähihoitajalle Sanna Kalilaiselle eettistä kuormitusta.

Siun sotessa eli Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella sisäisenä sijaisena työskentelevä Sanna tekee töitä vanhusten parissa terveyskeskussairaalassa, kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa.

Eettinen kuormitus koettelee työssäjaksamista merkittävästi. Sannallakin on yksi työuupumus takana.

”Myös esihenkilöt ja johtaminen vaikuttavat eettiseen kuormitukseen. Jaksamisessa auttaa, jos on esihenkilö, joka kuuntelee työntekijää ja ymmärtää, että elämässä on muutakin kuin työ.”

Sannan keinoja keventää eettistä kuormitusta ovat työn priorisointi sekä puhuminen.

”Erityisesti haastavista tilanteista on hyvä keskustella työkavereiden ja esihenkilöiden kanssa.”

Vetovoimaa alalle

Sanna ei ole taakkoineen yksin. Eettinen kuormitus on erityisesti vanhustyössä suurta. Eettisesti vaikeita tilanteita syntyy esimerkiksi, kun työntekijä ei tiedä, miten pitäisi toimia tai hänellä ei ole mahdollisuutta toimia arvojensa mukaan. Työterveyslaitoksen Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyn mukaan 65 prosenttia vanhustyön työntekijöistä joutuu pohtimaan työssä eettisesti haastavia tilanteita, 39 prosenttia joutuu toimimaan omien arvojensa ja 22 prosenttia sääntöjen ja normien vastaisesti.

Vanhustyön eettiseen kuormitukseen on puututtu Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Hyvä veto -hankkeessa. Sen tavoitteena on ollut kehittää vanhustyön vetovoimaisuutta, parantaa työhyvinvointia ja työkykyä sekä pidentää työuria. Hyvä veto -hanke on osa Kansallista ikäohjelmaa.

Hankkeen pohjalta Työterveyslaitos on kehittänyt Vanhustyön vatupassi -mallin, joka tarjoaa esihenkilöille ja johdolle konkreettisia ja vanhustyön arjessa toimivia ratkaisuja eettisen kuormituksen hallintaan ja eettisen työkulttuurin luomiseen.

”Vanhustyön vatupassin tavoitteena on lisätä eettistä osaamista ja edistää eettistä työkulttuuria. Tämä näkyy yksikön arjessa kuormituksen parempana hallintana ja työhyvinvointina. Samalla edistetään alan veto- ja pitovoimaa”, kuvailee vanhempi konsultti Nina Olin Työterveyslaitokselta.

Kolme toimintamallia

Vanhustyön vatupassia on kehitetty Mitä kuuluu? -työhyvinvointikysely­tulosten, tutkimustiedon ja neljällä eri sote-alueella pidettyjen työpajojen pohjalta. Malli tarjoaa tietoa eettisestä kuormituksesta sekä toimintamalleja ja konkreettisia keinoja käsitellä ja parantaa oman työyhteisön tilannetta.

Vatupassissa on mukana kolme toimintamallia, joilla voi kehittää työyksikön eettistä osaamista ja eettistä työkulttuuria. Kokeileva kehittäminen tukee työntekijälähtöistä kehittämistä ja antaa uskoa asioiden muuttumiseen. Valmentavassa johtamisessa painottuu neuvojen ja käskyjen sijaan kyseleminen, kuunteleminen ja kannustaminen. Mentorointi tarjoaa esihenkilöille ohjeita mentoroinnin toteutukseen omassa työyksikössä.

”Osalle työpaikoista nämä keinot ovat varmasti jo tuttuja ja käytössä”, Nina Olin sanoo.

Työterveyslaitoksen verkkosivuilta löytyvä Vanhustyön vatupassi on maksuton ja kaikkien työyksiköiden käytettävissä. Kyseessä on hyvin laaja kokonaisuus ja siksi Työterveyslaitos on kehittämässä myös Vanhustyön vatupassin vuosikelloa, jossa eri kokonaisuudet on palasteltu pienemmiksi osiksi. Työyksikkö voi ottaa vaikka vain yhden tehtävän, johon paneudutaan seuraavat kolme kuukautta.

”Toivomme, että työpaikat löytäisivät Vanhustyön vatupassin. Me myös seuraamme tilannetta muun muassa syksyisellä kiertueella, jolloin jalkaudumme viiteen kaupunkiin tapaamaan esihenkilöitä, työntekijöitä ja hoitoalan opiskelijoita.”

Näin Nurmeksessa

”Suurin syy eettiseen kuormitukseen on kiire – tämän voi sanoa varmasti kaikkien työntekijöiden suulla. Yksi syy siihen on, että potilaiden hoitoisuus on lisääntynyt”, sanoo Nurmeksen terveyskeskussairaalan apulaisosastonhoitaja Heidi Plattonen.

Heidin työyksikössä on mietitty jo ennen Hyvä veto -hanketta ja Vanhustyön vatupassia, miten työntekijöiden eettistä kuormitusta voisi keventää.

”Meillä on kokeilevaa kehittämistä sekä keskusteleva, kuunteleva ja avoin työilmapiiri.”

Kuormitusta on kevennetty omahoitajamallilla, jossa jokaiselle hoitajalle on nimetty omat potilaat. Tämä on Plattosen mukaan keventänyt työntekijöiden eettistä taakkaa, koska vastuulla ei ole niin monia potilaita. Samalla sairaanhoitajien kuormittuneisuus on vähentynyt ja lähihoitajien työn mielekkyys lisääntynyt.

Tänä vuonna osastolla aloitettiin Vanhustyön vatupassin innostamana toimintatapa, jolla lisätään esihenkilöiden läsnäoloa osaston arjessa.

”Kerran kuukaudessa on esihenkilötunti, joka on varta vasten varattu työntekijöille, jotta he voivat mennä juttelemaan mieltään painavista asioista. Toki niistä voi puhua myös muulloin.”

Työyksikössä toimii myös pari vuotta sitten perustettu työpaikan virkistystyöryhmä, joka suunnittelee työajan ulkopuolella tapahtuvia yhteisiä tapahtumia. Työnantajakin järjestää yhteistä liikunnallista toimintaa.

”Tämä lisää yhteisöllisyyttä ja jaksamista. Tietysti kunnioitamme myös niitä, jotka eivät halua vapaa-ajallaan osallistua rientoihin työkavereiden kanssa.”

Vanhustyön vatupassi

  • Työterveyslaitoksen kehittämä maksuton ja kaikkien työyksiköiden käytössä oleva toimintamalli.
  • Auttaa esihenkilöitä ja johtoa ­etsimään keinoja eettisen työkulttuurin luomiseen ja kuormituksen hallintaan.
  • Tarjoaa tietoa eettisestä kuormituksesta, sen synnystä ja seurauksista sekä keinoja käsitellä ja parantaa oman työyhteisön eettisen kuormituksen tilannetta.

ttl.fi/vanhustyon-vatupassi