Hoitajien aikaa tuhrautuu ruoanjakoon ja siivoamiseen

Potilaat ja heidän tarpeensa pitää tunnistaa kaiken toiminnan lähtökohdaksi, sanoo sairaalan vuodeosastoja tutkinut Tuula Antinaho.

Kuvateksti
Hoitajien työaikaa kuluu liikaa ihmisten ja tavaroiden etsimiseen. Kuva: Kirsi Tuura

Hoitotyötä kehitetään lean-periaatteiden avulla. Mikä niiden hyödyntämisessä on oleellista, Tuula Antinaho?

Se, että kaikki potilaan hoitoon osallistuvat ammattiryhmät tunnistavat potilaat ja heidän tarpeensa toimintansa lähtökohdaksi.

Hoitohenkilöstön työ sisältää tällä hetkellä myös muille ammattiryhmille kuuluvia tehtäviä, kuten ruoanjakelua ja siivoamista. Työaikaa kuluu lisäksi ihmisten ja tavaroiden etsimiseen. Työnjakoa on tärkeää organisoida niin, että hoitohenkilöstön työaikaa voidaan kohdistaa niihin tehtäviin, jotka liittyvät keskeisesti potilaan hoitoon. Tämä mahdollistuu tutkimuksessa käytetyn Transforming Care At the Bedside -ohjelman avulla. Siinä pohditaan potilaan hoitoa ja sen sujuvoittamista moniammatillisesti.

Väitöstutkimuksesi mukaan projektiluontoinen kehittäminen ei takaa pysyviä muutoksia. Mitä niiden saavuttaminen edellyttää?

Kehittämisohjelmia sekä sitoutuneita, koulutettuja kehittämisen johtajia organisaation kaikilla tasoilla. Lisäksi tarvitaan pitkän tähtäimen suunnittelua, tutkimusta ja arviointia, riittäviä resursseja ja moniammatillista yhteistyötä.

Keski-Suomen keskussairaalan alueelle valmistuu sairaala Nova vuonna 2020. Olet työskennellyt projektissa kehittämisylihoitajana. Millaisia väitöskirjassasi hyviksi havaittuja ratkaisuja sairaalassa hyödynnetään?

Esimerkiksi vuodeosastojen tilaratkaisut ovat oleellisia, kun mietitään, miten työtä voidaan tehdä ja organisoida potilaslähtöisesti. Potilaan hoitoon keskeisesti liittyvät tarvikkeet sijoitetaan potilashuoneiden välittömään läheisyyteen, jolloin aikaa ei mene niiden hakemiseen. Kirjaamista keskitetään potilaan vuoteen äärelle. Lisäksi rakennetaan moniammatillisia työskentelytiloja. Myös tukipalveluita mietitään uudella tavalla: esimerkiksi lääkehuoltoa automatisoidaan.

Tuule Antinaho on terveystieteiden tohtori ja ylihoitaja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaalapalveluissa. Hänen väitöstutkimuksensa Potilaalle lisäarvoa hoitotyöstä – toimintatutkimus työajanseurannasta hoitotyön kehittämisessä voit lukea täältä.

Teksti Ulla Ojala