”Hoitotyön johtajat ovat paljon vartijoina, ettei etiikka jää talouden jalkoihin”, sanoo väitöstutkija

Enemmistö hoitotyön johtajista kohtaa työssään eettisiä ongelmia vähintään viikoittain, sanoo väitöstutkimuksen tehnyt Elina Aitamaa.

Kuvateksti
Vanhustyön ongelmat ovat sekä eettisiä kysymyksiä että johtamiskysymyksiä. Kuva: Pasi Leino

Elina Aitamaa, millaisia eettisiä ongelmia johtavat hoitajat, ylihoitajat ja osastonhoitajat kohtaavat?

Kaikkein yleisimmät ja hankalimmiksi koetut eettiset ongelmat liittyvät organisaation talouteen ja henkilöstöresursseihin. Henkilökuntaa koskevia eettisiä ongelmia kohdataan usein, mutta niitä ei pidetä kovin vaikeina. Suurin osa liittyy normaaliin henkilöstöhallintoon. Potilashoitoa koskevat ongelmat liittyvät usein potilaan itsemääräämisoikeuteen ja yksityisyyteen, mutta ne eivät ole yleisimpien tai vaikeimpien joukossa.

Löytyikö uudenlaisia ratkaisukeinoja?

Ulkopuolisia etiikan asiantuntijoita ja hoitoeettisiä työryhmiä käytetään todella vähän, vaikka nämäkin ratkaisukeinot koetaan hyödyllisiksi. Herää kysymys, eikö niitä ole käytettävissä vai eivätkö ne kuulu organisaatioiden toimintatapoihin eikä niitä tarjota?

Kaksi kolmasosaa vastaajista kokee tarvitsevansa lisäkoulutusta kehittyäkseen eettisten ongelmien käsittelyssä. Ongelmien ratkaisemiseen kaivataan siis selkeästi jotakin lisää. Voisiko se olla juuri keinovalikoiman laajentaminen?

Useimmiten eettisiä ongelmia ratkaistaan tukeutumalla omiin arvoihin ja keskustelemalla hoitajien, johtajakollegoiden tai oman esihenkilön kanssa. Lisäksi ratkaisuissa nojaudutaan muun muassa lakiin ja kirjallisiin ohjeisiin.

Miksi kiinnostuit tästä aiheesta?

Etiikka on ollut terveydenhuollossa aina keskeinen asia, mutta aloittaessani väitöstutkimusta asiaa ei ollut juurikaan tutkittu hoitotyön johtajuuden näkökulmasta. Hoitotyön johtajat ovat paljon vartijoina siinä, ettei etiikka jää talouden jalkoihin. Esimerkiksi vanhustyön ongelmat ja pandemia ovat kumpikin mitä suurimmassa määrin sekä eettisiä kysymyksiä että johtamiskysymyksiä.

Elina Aitamaa on terveystieteiden tohtori, sairaanhoitaja ja projektipäällikkö 2M-IT:ssä. Hänen väitöstutkimuksensa voit lukea täältä.

Teksti Ulla Ojala

Lue lisää:

Etiikasta pitäisi puhua työpaikalla porukalla, sanovat hoitajat