Huolitaanko minut hoidettavaksi? Päivystykseen tulo pelottaa vanhuksia

Iäkkäät potilaat pitävät päivystyshoidon laatua epätasaisena ja sattumanvaraisena, sanoo geriatriaan erikoistuva lääkäri Elina Mylläri.

Kuvateksti
Vanhuksilla on suuri tarve vakuutella, etteivät he ole tulleet päivystykseen turhaan. Kuva: Ari Korkala

Elina Mylläri, haastattelit väitöstutkimuksessasi 74–94-vuotiaita henkilöitä, jotka olivat käyneet Tampereen päivystyspoliklinikka Acutassa. Parhaimmillaan potilas kokee saavansa hyvää hoitoa ja huolenpitoa. Pahimmillaan hän kokee jäävänsä sivuosaan ja odottaa yksin, epätietoisena ja hätääntyneenä. Miten hoitohenkilökunta voi parantaa hoidon laatua päivystyspoliklinikalla?

Tukemalla potilaan osallisuutta, luomalla turvallisuuden tunnetta, osoittamalla välittämistä sekä suhtautumalla ystävällisesti ja asiallisesti.

Potilaan on tärkeää saada tietoa käynnin tapahtumista ja niiden syistä. Tiedonsaanti voi olla ratkaisevaa sen kannalta, kokeeko iäkäs potilas päivystyskäyntinsä mielekkääksi, turvalliseksi ja hyödylliseksi.

Yllättikö jokin tutkimuksessa esille tullut asia?

Yllättävintä oli, kuinka paljon muiden päivystyksessä olleiden potilaiden läsnäolo vaikutti päivystyskokemuksiin niin hyvässä kuin pahassa.

Yllättävää oli myös se, että moni haastatelluista kertoi jännittäneensä etukäteen, otetaanko heidän vaivaansa päivystyksessä vakavasti ja huolitaanko heidät hoidettavaksi. Haastateltavilla oli suuri tarve vakuutella, etteivät he olleet tulleet päivystykseen ”turhaan”.

Pitäisikö iäkkäille potilaille perustaa omat päivystysyksikkönsä?

Olen mielenkiinnolla lukenut Turussa toimivasta, geriatri Laura Viikarin luotsaamasta geriatrisesta poliklinikasta. Siellä voidaan varmastikin paneutua geriatrisen potilaan vointiin ja toimintakykyyn paremmin kuin tavanomaisilla päivystyspoliklinikoilla. Sen kaltaisia yksiköitä soisin näkeväni muissakin isommissa kaupungeissa.

Geriatrista osaamista tulisi kuitenkin löytyä jokaisesta päivystyspisteestä, jossa hoidetaan iäkkäitä potilaita.

Elina Mylläri on lääketieteen tohtori ja geriatriaan erikoistuva lääkäri. Hänen väitöstutkimuksensa käsittelee päivystyshoidon laatua iäkkäiden potilaiden kokemana. Tutkimuksen löydät täältä.