Irtisanominen edellyttää syytä

Loppupalkka on maksettava työsuhteen viimeisenä päivänä, ellei toisin ole sovittu.

Kuvateksti
Loppupalkka on maksettava työsuhteen viimeisenä päivänä, ellei toisin ole sovittu. Kuva: Ismo Pekkarinen/Lehtikuva

1 Työsopimuslaissa on määritelty, milloin työnantajalla on oikeus irtisanoa työsopimus. Työnantaja voi irtisanoa vakituisen työsuhteen vain asiallisesta ja painavasta syystä.

Määräaikainen työsopimus päättyy pääsääntöisesti määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuessa.

2 Työntekijän ei tarvitse perustella irtisanoutumistaan vakituisesta työsuhteesta. Huomaa, että määräaikainen työsopimus sitoo myös työntekijää.

3 Työnantaja voi purkaa sopimuksen, jos työntekijä on laiminlyönyt erittäin vakavasti velvollisuuksiaan, esimerkiksi vaarantamalla muiden turvallisuutta tai varastamalla työnantajan omaisuutta.

Kun työnantaja purkaa työsopimuksen, työsuhde päättyy välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Työsopimusta voidaan pitää purkautuneena, jos työntekijä on poissa töistä vähintään viikon ilmoittamatta pätevää syytä.

4 Palkanmaksu päättyy työsuhteen päättyessä. Loppupalkka on maksettava työsuhteen viimeisenä päivänä, ellei toisin ole sovittu. Työsopimuksessa on voitu esimerkiksi sopia, että loppupalkka maksetaan yrityksen seuraavana palkanmaksupäivänä.

Pitämättömät vuosilomapäivät maksetaan rahana palkanmaksun yhteydessä. Jos loppupalkka viivästyy, työntekijällä oikeus saada viivästyskoron lisäksi täysi palkka enintään kuudelta kalenteripäivältä.

5 Työntekijällä on oikeus saada työnantajalta kirjallinen työtodistus, josta käy ilmi työsuhteen kesto ja työtehtävien laatu. Jos työntekijä pyytää, todistuksessa on mainittava myös työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidoista ja käytöksestä.

Työtodistusta pitää pyytää kymmenen vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Todistus on tärkeä paperi seuraavaa työpaikkaa hakiessa. Todistusta tarvitaan myös työttömyyspäivärahaa haettaessa.

www.tyoelamaan.fi

Julkaistu Tehy-lehdessä 7/2014