Kenet lasketaan mitoitukseen mukaan?

Kuvateksti
Henkilöstömitoitukseen lasketaan potilaiden välittömään hoitoon osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät. Kuva iStock.

Työvuorolistalla on hoitotyöhön osallistumattoman siviilipalvelusmiehen nimi. Vääristääkö se mitoitusta?

Henkilöstömitoitukseen lasketaan välittömään hoitoon osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät. Työntekijät, joilla ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkintoa, sisällytetään henkilöstömitoitukseen vain siltä osin, kun heidän työnsä sisältää asiakkaiden perustarpeisiin vastaamista.

Siviilipalvelusmiestä ei saa laskea mitoitukseen, jos ei hän ei osallistu välittömään hoitotyöhön. On kuitenkin hyvä, että hänet on mainittu työvuorolistassa. Tällöin kaikki tietävät, että hän on työvuorossa ja tekee hänelle sovittuja työtehtäviä. 
 

Julkaistu Tehy-lehdessä 10/2016