Keskustelkaa avoimesti sisäilmahuolista

Sisäilmaongelmiin liittyy paljon tunteita. Myös niistä pitää puhua.

Kuvateksti
Suomessa yli kolmannes naisista ja yli viidennes miehistä on kokenut työpaikalla tai kotona sisäilmaan liitettyjä oireita elämänsä aikana. Kuva: iStock

1. Haittakokemukset yleisiä

Sisäilmaan liitetyt haittakokemukset ja oireet ovat työpaikoilla yleisiä. Suomessa yli kolmannes naisista ja yli viidennes miehistä on kokenut työpaikalla tai kotona sisäilmaan liitettyjä oireita elämänsä aikana.

2. Moninaiset oireet

Huono sisäilma voi aiheuttaa väsymystä, päänsärkyä, keskittymisvaikeuksia sekä hengitysteiden, silmien ja ihon ärsytysoireita.

3. Jokainen voi vaikuttaa

Työpaikalla on mahdollista ehkäistä ja ratkaista sisäilmaongelmia. Moniammatillinen ja systemaattinen työskentely on hyväksi todettu tapa toimia. Monilla työpaikoilla on sisäilmaryhmä, jonka kautta sisäilmaongelma voidaan saada hallintaan. Joskus yksittäisellä työntekijällä on ratkaiseva rooli. Ilmoita aina vesivuodosta, vedosta tai hajusta. Ongelma voi ratketa, kun otat yhteyttä kiinteistöhuoltoon.

4. Esihenkilö, viesti työntekijöille

Esihenkilön kannattaa panostaa viestintään. Reagoi työntekijöiden ilmoituksiin, seuraa tilannetta ja kerro säännöllisesti, miten asia etenee. Selvitä työpaikan toimintatavat. Saat tukea henkilöstöhallinnosta, työterveyshuollosta ja työsuojelun ammattilaisilta.

5. Työkyky vaarassa

Jos sisäilmaan liitetyt oireet haittaavat työssä selviytymistä, kannattaa kääntyä työterveyshuollon puoleen. Sillä on tärkeä rooli, kun pohditaan ratkaisuja työkyvyn tukemiseksi yhdessä työntekijän ja työnantajan kanssa. Työjärjestelyt ovat parempi vaihtoehto kuin sairauslomat.

6. Keskustelkaa avoimesti

Jaksaminen ja ihmissuhteet voivat joutua koetukselle. Terveyttä koskevat asiat herättävät tunteita ja huolta.

Työpaikalla on syytä keskustella sisäilmaongelmista avoimesti. Keskustelu oikaisee väärinkäsityksiä, välittää tietoa ja muodostaa yhteistä ymmärrystä. Myös tilanteen herättämistä tunteista pitää keskustella.

Työterveyslaitoksen Sisäilma työpaikalla -sivusto.

Julkaistu Tehy-lehdessä 5/2021.