Kiusaamista vai äksyilyä? Näin kitketään vastuuton työkäytös

Vastuuton työkäyttäytyminen tarkoittaa eri asiaa kuin kiusaaminen.

Kuvateksti
Työpaikoilla sallitaan usein suuret persoonat, jotka vaikeuttavat tiimityötä. Kuva iStock.

1. Vahvista hyvää.

Kiusaamista ehkäisee se, että työyhteisössä vahvistetaan hyvää, kuten korostetaan tervehtimisen, toisen auttamisen ja myönteisen palautteen merkitystä.

Puhu selän takana hyvää! Myönteinen puhetapa auttaa, sillä epäasialliseksi koettuun käytökseen liittyy usein arvostuksen ja luottamuksen puutetta.

2. Tunnista vastuuton työkäytös.

Vastuuton työkäyttäytyminen ja epäammatillinen käytös ovat melko uusia termejä. Ne tarkoittavat eri asiaa kuin kiusaaminen.

Työpaikoilla sallitaan yllättävän usein "suuret persoonat". He osoittavat mieltään eri tavoin, eivät noudata yhteisiä sääntöjä, ehkä syyttelevät ja vähättelevät muita. He vaikeuttavat työyhteisön toimintaa ja aiheuttavat mielipahaa. Äksyjä löytyy niin työntekijöistä kuin esimiehistä. Käytös hyväksytään, koska "hänellä on ollut vaikeaa" tai "hän on kuitenkin hyvä työssään".

Ratkaisevaa on sopia yhdessä, että mikään ei oikeuta huonoa käytöstä.

Äksyily kohdistuu koko työporukkaan ja siihen puuttuminen eroaa kiusaamistapauksen ratkomisesta. Kiusaamisessa on haastateltava sekä mahdollista uhria että kiusaajaa. Vastuuttomasta työkäytöksestä pitää puhua siihen syyllistyneen kanssa. Tehtävä kuuluu esimiehelle.

3. Esimies, puutu nopeasti.

Jos esimiehellä käy mielessä, pitääkö asia ottaa puheeksi, niin yleensä kannattaa. Pitkittyessään asiat mutkistuvat.

Työnantajan on puututtava kiusaamiseen. Sitä edellyttää lakikin. Jos kiusaaja on esimies, asiasta pitää kertoa hänen esimiehelleen.

Epäasialliseen käytökseen puuttuminen on monelle esimiehelle niin arka asia, että puheeksiottoa mieluusti lykätään. Taidon voi kuitenkin oppia ja koulutus lisää rohkeutta.

Aina kiusattukaan ei tahdo, että asiaa käsitellään työpaikalla, koska hän pelkää tilanteen pahenevan. Jotkut pelkäävät leimautuvansa heikoksi, jos kertovat kokemuksistaan.

Kiusaamisen estäminen on myös koko työyhteisön asia. Kysy, miten voisit auttaa työkaveria ahdingossa. Kyseenalaista kiusaajan käytös.

4. Puhutaan työstä.

Yhteisöissä, joissa havaitaan epäasiallista käytöstä, koetaan usein, etteivät kaikki noudata sovittuja toimintatapoja eivätkä työt jakaudu tasaisesti.

Hyvää ilmapiiriä edistää se, että keskustellaan työhön liittyvistä ongelmista. Miten auttaa työssä toisiaan? Miten työ sujuisi paremmin? Mitkä ovat yhteiset toimintatavat?

Muista myös, että ensijaisesti työpaikalla ollaan tekemässä töitä.

Raportti: Katkaise kiusaamisen kierre

Tutkimushanke: Kohti sopuisaa työyhteisöä