Koeajalla työsuhteen voi päättää

Sekä työnantaja että työntekijä voivat koeaikana päättää työsuhteen syytä ilmoittamatta. Työntekijällä on kuitenkin oikeus tulla kuulluksi.

Kuvateksti
Älä tee mitään suuria elämänmuutoksia, kuten asuntokauppoja, ennen kuin koeaika on päättynyt. Kuva: iStock

Koeajan tarkoituksena on antaa sekä työntekijälle että työnantajalle aikaa harkita, vastaako tehty työsopimus odotuksia. Koeaikaa voi käyttää sekä toistaiseksi voimassa olevissa että määräaikaisissa työsopimuksissa. Koeajasta ja sen pituudesta on sovittava.

Älä tee mitään suuria elämänmuutoksia, kuten asuntokauppoja, ennen kuin koeaika on päättynyt.

Koeaika alkaa työsuhteen alkaessa ja kestää yhdenjaksoisesti sovitun ajan. Sovittua koeaikaa ei saa jatkaa. Sen enimmäispituus on yleensä neljä kuukautta. Jos työsuhteen kesto on alle kahdeksan kuukautta, voi koeaika olla korkeintaan puolet työsuhteen kokonaispituudesta. Pelkkä työehtosopimuksen määräys koeajasta ei sido osapuolia, vaan koeajasta on oltava nimenomainen ehto työsopimuksessa.

Koeaika voi olla yleensä vain työsuhteen alussa. Uudesta koeajasta voidaan sopia, jos edellisen työsuhteen päätymisestä on kulunut pitkähkö aika tai työntekijän tehtävät uudessa työsuhteessa poikkeavat huomattavasti aiemmista.

Tilanne tulee eteen niin harvoin, että työnantajan esitykseen uudesta koeajasta on suhtauduttava varauksellisesti.

Työsopimus voidaan koeaikana purkaa puolin ja toisin ilman irtisanomisaikaa. Syytä ei kummankaan osapuolen tarvitse ilmoittaa, mutta työntekijällä on oikeus tulla kuulluksi koeaikapurun syistä ja saada perusteet kirjallisina. Työsopimusta ei kuitenkaan voi koeaikanakaan purkaa epäasiallisin perustein esimerkiksi raskauden takia.

Kaikki työnantajat eivät huolehdi riittävästä perehdytyksestä tai anna riittävästi palautetta. Kerro esimiehellesi, jos perehdytyksessä on puutteita ja pyydä myös palautetta työstäsi. Näin saatat välttyä työsuhteen purulta koeaikana.

Jos työsuhteesi puretaan koeaikana, älä pahoita mieltäsi tarpeettomasti. Fiksu työnantaja antaa palautetta, vaikka ei haluaisikaan jatkaa työsuhdetta.

Älä tee mitään suuria elämänmuutoksia, kuten asuntokauppoja, ennen kuin koeaika on päättynyt.

Koeaikojen käyttö on viime vuosina jonkin verran yleistynyt. Osa työnantajista käyttää ilmeisesti niitä keinona kiertää määräaikaisuuden määräyksiä. Määräaikaista työsuhdetta ei saa solmia ilman perustetta.

Jos epäilet laittomuuksia, ota yhteys tehyläiseen luottamusmieheen tai Tehyyn.

Julkaistu Tehy-lehdessä 3/2011

4.7.2017 lisätty tieto kuulemistilaisuudesta.