Kohtaamisen taitoa voi opetella

Potilaalta kannattaa kysyä avoimia kysymyksiä, joihin hän ei voi vastata "kyllä" tai "ei".

Kuvateksti
Jos hoidat potilasta yhdessä toisen kanssa, ota potilas mukaan keskusteluunne. Kuva: Pentti Vänskä

1. Vaikuta ja osallista

Vuorovaikutus on nimensä mukaisesti vaikuttamista. Sillä on siis seurauksia. Sana sisältää myös ajatuksen kaikkien osapuolten osallistumisesta. Sosiaali- ja terveydenhuollossa vuorovaikutus pyrkii rakentamaan luottamusta ja sitä kautta parasta mahdollista tutkimusta ja hoitoa.

2. Kohtaa yksilönä

Jokainen potilas pitää kohdata yksilönä ja miettiä, miten juuri hänen kanssaan on parasta edetä. Sinun ja asiakkaan tai potilaan vuorovaikutuksessa on kyse kahden ihmisen kohtaamisesta. Vaikutatte molemmat siihen, millaiseksi kohtaaminen muodostuu ja millä mielellä lähdette tilanteesta pois.

3. Ole läsnä

Kiireettömyys viestii potilaalle, että keskityt häneen. Älä mieti seuraavaa työtehtävää, koska potilas huomaa ajatustesi olevan muualla. Nopeuttaakseen kohtaamista potilas saattaa jättää kertomatta jotain olennaista.

Jos hoidat potilasta yhdessä toisen kanssa, ota potilas mukaan keskusteluunne.

4. Kysy avoimia kysymyksiä

Hyvä vuorovaikutus sitouttaa potilasta hoitoonsa. Tällöin hän on mukana suunnittelemassa ja sanoittamassa hoitoaan ja sinä olet valmentajan roolissa.

Kerro, miten potilas voi itse vaikuttaa sairautensa kulkuun ja ennusteeseen. Kysy avoimia kysymyksiä, joihin ei voi vastata ”kyllä” tai ”ei”. Kysy esimerkiksi, mitä potilas ajattelee sairaudestaan.

5. Tunnista tunteet

Sairaus voi synnyttää potilaassa tunteita, jotka ovat yllätys hänelle itselleenkin. Tunnista ja ymmärrä, mitä potilas tuntee ja reagoi hänen tunteisiinsa.

Pyri ymmärtämään myös omia tunteitasi. Niiden ymmärtäminen auttaa jaksamaan, edistää hyvinvointiasi ja rakentaa empatiakykyäsi.

6. Pura ristiriita

Pieleen menneen vuorovaikutuksen aiheuttamat tunteet on tärkeää purkaa kollegan kanssa tai työnohjauksessa. Hahmota ristiriidan ydin.

7. Aseta rajat

Jos koet olosi uhatuksi, ota tunne vakavasti ja poistu vaaratilanteesta.

Päivi Hietanen, Jaana Kaleva-Kerola ja Eeva Pyörälä: Lääkärin ja potilaan vuorovaikutus. Duodecim 2020.

Julkaistu Tehy-lehdessä 1/2021.