Kuka päättää vuorottelun ajankohdan?

Kuvateksti
Vuorotteluvapaasta sovitaan työntekijän ja työnantajan kesken. Kuva: iStock

Työnantaja ei myönnä vuorotteluvapaata kesäkuukausille eikä lyhyemmäksi jaksoksi kuin koko lukukausi.

Voiko työnantaja linjata, että vuorotteluvapaata myönnetään päivähoidossa työskentelevälle työntekijälle ainoastaan koulun lukukausien mukaan?

Vuorotteluvapaa on vapaaehtoisuuteen perustuva sopimus, joten työntekijä ei voi vaatia itselleen vuorotteluvapaata, vaan siitä sovitaan työntekijän ja työnantajan kesken.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että työnantajan kanssa on sovittava sen ajankohdasta.

Työnantajan tulee toki toimia asiassa tasapuolisesti työntekijöiden kesken.

KVTES:n V luvun 11 §:n 3 momentin mukaan kunnissa ja kuntayhtymissä olisi syytä omaksua mahdollisimman yhdenmukainen käytäntö harkinnanvaraisten virka-/työvapaiden myöntämisen osalta.

Paikallisesti olisi hyvä tehdä periaatepäätös harkinnanvaraisen virka-/työvapaan myöntämisen perusteista ja tiedottaa nämä perusteet viranhaltijoille/työntekijöille.

Sama koskee tietenkin linjauksia siitä, mille ajalle harkinnanvaraisia virka- ja työvapaita myönnetään.

Heli Hartman
lakimies

Julkaistu Tehy-lehdessä 11/2011