Kuka vastaa lääkevirheestä?

Kuvateksti
Kaksoistarkistus on pienentää lääkevirheiden mahdollisuutta. Kuva: iStock

Lähihoitaja antaa yövuorossa potilaalle lääkkeet, jotka sairaanhoitaja on päivävuorossa jakanut annoksiin. Lääkkeissä on virhe. Kuka vastaa?

Lääkitysturvallisuus paranee ja virheiden mahdollisuus pienenee, kun työpaikalla noudatetaan huolellisesti niin sanottua kaksoistarkistusta.

Jos tapahtuu kuitenkin virhe, pitää selvittää, mistä se johtui ja miten toimitaan, jottei virhe toistu.

Työpaikan ajantasaisessa lääkehoitosuunnitelmassa tulee kuvata terveydenhuollon ammattihenkilöiden velvollisuudet ja vastuut lääkehoidon toteuttamisessa.

Yleisperiaate on, että jokainen kantaa vastuunsa siitä, mitä tekee ja jättää tekemättä. Työnantajan on varmistuttava, että kaikilla on riittävä lääkehoidon osaaminen.

Kaksoistarkistus tarkoittaa, että yksi hoitaja jakaa lääkkeet ja toinen tarkistaa, että jako on tehty oikein. Ensiksi lääkkeet jaetaan lääketarjottimelle lääkelaseihin tai dosetteihin.

Valmiiksi jaetut lääketarjottimet tai dosetit säilytetään lukitussa kaapissa selkeästi merkittynä. Toinen hoitaja tarkistaa, että lääkelasissa tai dosetissa olevat lääkkeet vastaavat lääkekortin merkintöjä ennen kuin antaa lääkkeet potilaalle.

Potilaan ajantasainen lääkekortti pidetään lääketarjottimella tai dosetin takakannessa.

Julkaistu Tehy-lehdessä 6/2015