Lähihoitajalle työsopimus ja palkka

Lähihoitaja työskenteli yksityisessä sosiaalialan yrityksessä kuukausia ilman kirjallista työsopimusta.

Kuvateksti
Kuva: Lauri Rotko

Lukuisista pyynnöistä huolimatta lähihoitaja ei saanut kirjallista työsopimusta allekirjoitettavakseen. Hän oli ensin työskennellyt määräaikaisena ja sen jälkeen vakituisena. Palkkaa hän sai ensimmäiset kuukaudet, mutta sitten palkka lakkasi tulemasta, vaikka lähihoitaja kävi työssä normaalisti. Hän otti yhteyttä työpaikan luottamusmieheen.

Tehyläinen luottamusmies kyseli työsopimuksen perään. Kävi ilmi, että työsopimusta ei ollut olemassakaan, mikä oli jäädyttänyt palkanmaksun.

Tehyn järjestöasiantuntija Helena Paakko lähetti työnantajalle selvityspyynnön, jossa hän vaati puuttuvia työsopimuksia ja viivästynyttä palkkaa viivästyskorkoineen maksettavaksi.

Paakko pyysi, että lähihoitajalle lähetetään myös palkkalaskelma viivästyneistä palkoista pallkanmaksun yhteydessä. Työnantaja lähetti palkkalaskelman vajaa kaksi viikkoa palkanmaksun jälkeen.

Työsopimukset lähihoitaja sai allekirjoitettavakseen seitsemän kuukautta ensimmäisen työsuhteen alkamisen jälkeen. Määräaikaisessa työsopimuksessa oli palkka kirjattu liian pieneksi. Se oli myös maksettu liian pienenä. Työnantaja korjasi sen Paakon huomautuksen jälkeen työehtosopimuksen mukaiseksi. 

Korjattu palkka maksettiin lähes kahdeksan kuukautta työsuhteen alkamisen jälkeen.