Lastenhoitajia tarvitaan vasujen tekemisessä

Lastenhoitajien ammattitaito pitää hyödyntää varhaiskasvatussuunnitelmissa, toteaa Suomen Lastenhoitoalan Liiton puheenjohtaja Minna Leppäkorpi.

Kuvateksti
Jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle laaditaan ensi syksynä vasu eli varhaiskasvatussuunnitelma. Kuva Mikko Lehtimäki.

Lapsi on kaikkein tärkein.

Jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle laaditaan ensi syksynä uusi, yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu. Se turvaa hänen oikeutensa saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Suunnitelmassa yhdistyvät lapsen etu ja tarpeet sekä ammattilaisten havainnot ja näkemykset lapsesta.

Suunnitelmaan kirjataan lapsen osaaminen, vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja yksilölliset tarpeet. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä lapsen ja hänen perheensä kanssa. Opetushallituksen mukaan suunnitelmasta vastaa lastentarhanopettaja.

Vastuu ei tarkoita, että on tehtävä itse.

Lasten- ja lähihoitajat voivat tehdä vasuja, vaikka lastentarhanopettaja vastaakin niistä. Vastuu ei tarkoita sitä, että tekee kaiken työn itse. Päiväkodin johtaja on esimerkiksi vastuussa työvuoroista, vaikka ne laatisi lastenhoitaja.

Lastentarhanopettaja joutuu olemaan paljon poissa ryhmästä, jos hänen on tehtävä yksin ryhmän kaikkien lasten vasut. Lastentarhanopettaja vastaa myös perhepäivähoidossa olevien lasten suunnitelmista, mikä tuottanee käytännön ongelmia työajan käytössä.

Opetushallitus toteaa, että moniammatillisuus on varhaiskasvatuksessa voimavara: lastentarhanopettajat, lastenhoitajat ja muu henkilöstö suunnittelevat ja toimivat yhdessä lapsen parhaaksi.

Lääkehoito saa opetushallitukselta liian vähän huomiota.

Diabeetikot, allergikot ja epilepsiaa sairastavat lapset tarvitsevat lääkitystä myös varhaiskasvatuksessa. Lääkehoitosuunnitelma on osa yksilöllistä vasua, mutta opetushallitus ei määrittele lääkehoidon sisältöä.

Lähi- ja lastenhoitajien koulutukseen kuuluu lääkekoulutusta, joten he voivat ottaa vastuun lapsen lääkehoidosta mahdollisen lisäkoulutuksen jälkeen. Työvuorot pitää suunnitella niin, että jokaisessa vuorossa olisi lääkehoidon osaava työntekijä. Tämä ei toteudu läheskään aina.

Opetushallitus unohti hygienian.

Pedagoginen painotus varhaiskasvatuksessa on hyvä asia. Opetuksen lisäksi lapsella on varhaiskasvatuksessa oikeus hoivaan, kasvatukseen ja huolenpitoon. Nämä kuuluvat erityisesti lastenhoitajan työhön.

Opetushallitus mainitsee, että vasuun kuuluvat arjen taidot ja itsestä huolehtiminen, mutta se ei määrittele niitä tarkemmin. Esimerkiksi lapsen ohjaaminen wc-käynneillä ja ruokailussa vaatii aikuisilta hygieniaosaamista. Hyvä hygienia ehkäisee tartuntatauteja ja edistää lasten ja aikuisten terveyttä.