Mikä on runkosopimus?

Kuvateksti
Runko­sopimus kannattaa allekirjoittaa vain silloin, jos aikoo keikkailla harvak­seltaan. Kuva: iStock

Työnantaja laati työsopimuksen sijaan runkosopimuksen. Mikä se on?

Pyydä työnantajalta oikea työsopimus allekirjoitettavaksi. Siinä sovitaan kaikki työsuhteen keskeiset ehdot: palkka, työaika, työsuhteen kesto, työtehtävät ja työpaikka. Runko­sopimus kannattaa allekirjoittaa vain silloin, jos aiot keikkailla harvak­seltaan.

Runkosopimukset ja puitesopimukset ovat valitettavan yleisiä yksityisellä sosiaalipalvelualalla. Niitä on tavattu käyttää sijaisten ja keikkalaisten työsuhteissa. Nykyään työnantajat pyrkivät käyttämään runkosopimuksia, vaikka työvoiman tarve olisi jatkuva. Tarkoituksena on siirtää yrittäjäriskiä työntekijälle ja kiertää esimerkiksi sairausajan palkanmaksua ja vuosilomasäännöksiä.

Runkosopimuksissa on usein seuraava kirjaus: ”Kukin kerralla sovittava sijaisuus/keikka muodostaa oman määräaikaisen työsuhteensa.” Tällä työnantaja pyrkii kiertämään työehtosopimuksessa sovitun sairausajan palkanmaksun. Esimerkiksi yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan työntekijä saa täyden palkan sairausajalta, kun työsuhde on jatkunut keskeytyksettä kuukauden.

Runkosopimuksessa työsuhteet kestävät päivän tai pari, ja sairastuessaan työntekijä on vaarassa jäädä vaille täyttä sairausajan palkkaa.

Runkosopimuksella työskentelevän on myös muistettava vuosilomaoikeus. Tyypillinen ongelma on, että työnantaja ei ole antanut vuosilomaa, vaikka työnteko täyttää vuosilomalain ansaintasäännökset. Lisäksi työntekijä on oikeutettu työehtosopimuksessa sovittuun lomarahaan.

Runkosopimuksella työskentelevä tekee tosiasiassa lyhyitä määräaikaisia työsuhteita. Työsopimuslaki edellyttää, että työsopimukset tehdään toistaiseksi voimassa oleviksi. Työnantaja saa tehdä määräaikaisen työsopimuksen vain perustellusta syystä, kuten sijaisuuden ajaksi. Jos työnantajalla on jatkuva työvoiman tarve, on työsuhde solmittava toistaiseksi voimassaolevaksi.

Tehy voi riitauttaa runkosopimuksen perusteettomien määräaikaisuuksien perusteella.

Julkaistu Tehy-lehdessä 4/2018