Miksen saa tehdä pelkkää yövuoroa?

Kuvateksti
Vaikka työntekijä olisi tehnyt pitkään pelkkää yövuoroa, se ei kovin helposti vakiinnu työsuhteen ehdoksi. Kuva iStock.

Olen tehnyt kahdeksan vuotta pelkkää yötyötä. Se sopii minulle, enkä haluaisi tehdä muita vuoroja. Myös lääkärin mielestä yötyö pitää yllä työkykyäni. Voiko työnantaja määrätä tekemään iltavuoroja vetoamalla työsopimukseen?

Vaikka työntekijä olisi tehnyt pitkään pelkkää yövuoroa, se ei kovin helposti vakiinnu työsuhteen ehdoksi. Työnantajalla on oikeus määrätä työvuoroista. Toisaalta työsopimukseen kirjattu kolmivuorotyö ei poista sitä, että työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijän terveydestä ja turvallisuudesta.

Lääkärintodistus on asiantuntijan lausunto, joka on suositus työnantajalle. Työnantajan edustaja voi poiketa siitä perustellusta syystä.

Työturvallisuuslaissa velvoitetaan työnantajaa ottamaan huomioon työhön, työolosuhteisiin ja työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava työstä ja työajoista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Jos niitä ei voida poistaa, niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle on arvioitava.

Työterveyshuollon tarkastuksessa arvioidaan työntekijän yksilöllistä terveydentilaa ja työkykyä. Jos työyhteisössä ei ole mahdollista tukea vajaakuntoisen työntekijän työkykyä riittävästi, häntä on neuvottava hakeutumaan ammatilliseen, lääkinnälliseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen.

Julkaistu Tehy-lehdessä 2/2015