Miksi avustaja tienaa päiväkodissa vähemmän kuin lastenhoitaja?

Kuvateksti
Päiväkodissa avustajana työskentelevälle maksetaan avustajan palkka, vaikka hänellä olisi lähihoitajan koulutus. Kuva: iStock

Päiväkodissa avustaja ja lastenhoitaja ovat lähihoitajia, ja avustajalla voi olla haastava työnkuva.

Miksi avustajalla on huonompi palkka kuin lastenhoitajilla?

Päiväkodissa työskentelee lastentarhanopettajien sekä lasten- ja lähihoitajien lisäksi avustajia, jotka voivat olla joko ryhmäkohtaisia tai henkilökohtaisia.

Avustajilta ei pääsääntöisesti vaadita lähihoitajan tutkintoa.

Työnantajan vaatimuksena saattaa olla koulukäyntiavustajan tutkinto tai muu sopiva kokemus.

Avustajan tehtäviin valittava lähihoitaja saa avustajan palkkaa.

Kuntasektorilla palkka määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan.

Työsopimusta tehdessä kannattaa oma koulutus ja osaaminen tuoda esille ja yrittää neuvotella paremmasta palkasta.

Työnantaja voi aina maksaa työehtosopimusta parempaa palkkaa!

Julkaistu Tehy-lehdessä 12/2012