Miksi ei yhteyttä suoraan liittoon?

Kuvateksti
Työpaikan ongelmissa kannattaa aina ensin ottaa yhteys luottamusmieheen. Kuva: iStock

Kyselin liitosta vakinaistamisesta useiden perättäisten määräyskirjojen jälkeen. Sain vastauksen, että pitää ottaa yhteys työpaikan luottamusmieheen. Miksi?

Työpaikan luottamusmies arvioi vakinaistamisedellytykset ja tarvittaessa neuvottelee työnantajan kanssa vakinaistamisesta. Näin siksi, että luottamusmiehen neuvotteluoikeus perustuu työehtosopimukseen, ja työnantaja ei välttämättä hyväksy muita neuvottelijoiksi.

Jos luottamusmies kieltäytyy hoitamasta asiaa, jäsenen on käännyttävä oman ammattiosastonsa puheenjohtajan puoleen.

Tehyn lakimiehet tutkivat riitautusedellytykset, mikäli vakinaistamisneuvottelut päättyvät paikallistasolla erimielisinä. Jäsenellä on aina oikeus käyttää Tehyn oikeusturvavakuutusta ja sen avulla saattaa määräaikaisuuksien laillisuus käräjäoikeuden tutkittavaksi.

Julkaistu Tehy-lehdessä 10/2010