Miksi lääketentit pitää uusia?

Kuvateksti
Lääkehoito uudistuu nopeasti, ja virheet voivat olla potilaalle kohtalokkaita. Kuva Annika Rauhala

Olen suorittanut lääkehoitotentit ja antanut näytöt entisessä työpaikassani vähän yli kaksi vuotta sitten. Muuton jälkeen aloitan keikkailun terveyskeskuksessa.
Pitääkö minun suorittaa tentit uudelleen? Ymmärrän toki, että näytöt minun on suoritettava.

Jos työnantaja edellyttää tenttien uusimista, voit ajatella, että se on etusi ammattihenkilönä. Lääkehoito uudistuu nopeasti, ja virheet voivat olla potilaalle kohtalokkaita. Kun olet käynyt läpi täydennyskoulutusmateriaalin ja suorittanut tentit, lääkehoitoon liittyvät tietosi ovat ajantasaisia.

Työnantajan vastuulla on varmistaa, että henkilöstöllä on riittävä, ajantasainen ja tehtävänmukainen koulutus ja osaaminen.  Esimiesten tehtävänä on varmistaa, että yksikön lääkehoidon toteuttamiseen osallistuvalla henkilöstöllä on tarvittava osaaminen.

Tänä vuonna uudistetussa Turvallinen lääkehoito -oppaassa annetaan ohjeita lääkeosaamisen varmistamisesta. Uusi, työelämästä pitkään poissa ollut tai määräaikainen työntekijä on perehdytettävä siten, että hän hallitsee työyksikön lääkehoitosuunnitelmassa määritellyt osa-alueet. Perehdytysjakson päätteeksi osaaminen tulisi varmistaa.

Lääkehoidon toteuttaminen edellyttää lääkelupaa, jonka saa osoittamalla hyväksyttävästi osaamisensa kirjallisin kokein ja käytännön näytöillä. Lääkehoitoon oikeuttavat luvat ovat toimintayksikkökohtaisia.

Lääkehoitosuunnitelmassa määritellään ne lääkehoidon tehtävät, joihin ammattihenkilöllä pitää olla myös lääkehoitoon oikeuttava lupa koulutuksen antaman pätevyyden lisäksi. Suunnitelmaan määritellään, kuinka usein osaaminen varmistetaan, esimerkiksi 2-5 vuoden välein.

Julkaistu Tehy-lehdessä 4/2016