Miksi sairasta lasta joutuu hoitamaan yövuoron jälkeen?

Kuvateksti
Vuorotyötä tekevä vanhempi voi joutua hoitamaan sairasta lasta yövuoron jälkeen.

Yövuorossa ollut äiti hoitaa nukkumisen sijaan sairasta lasta. Isän on pakko mennä töihin, koska molemmat eivät voi olla kotona.

Äiti joutuu vuorokauden valvottuaan ja lasta hoidettuaan seuraavaksi yöksi töihin. Eikö potilasturvallisuus kärsi?

Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus hoitaa alle 10-vuotiasta, äkillisesti sairastanutta lasta kotona enintään neljä työpäivää. Molemmat huoltajat eivät voi olla kotona yhtä aikaa.

Työsopimuslaki ei ota kantaa vuorotyötä tekevien vanhempien ongelmaan: miten jaksaa hoitaa sairasta lasta kotona yövuoron jälkeen ja etenkin, miten jaksaa mennä töihin seuraavaan yövuoroon. Tehyn jäsenet kokevat väsyneenä työskentelyn vaarantavan joskus myös potilasturvallisuuden.
 
Lainsäädännössä oleva aukko on tiedostettu, ja Tehy on vaikuttanut asiaan sekä työehtosopimusneuvotteluissa että valtakunnantasolla STTK:n kautta. Toistaiseksi aukkoa ei ole saatu korjattua, mutta tämänkin epäkohdan kohdalla työ jatkuu.

Julkaistu Tehy-lehdessä 5/2013