Koulutuspäiviltä syntyy KVTES:n mukaan oikeus päivärahaan, jos matka suuntautuu yli 15 kilometrin päähän. Kuva: Annika Rauhala

Millaisia korvauksia koulutus­päivistä pitäisi saada?

Työpaikallani terveyskeskuksessa jotkut saavat korvauksia koulutuspäivistä ja jotkut eivät. Millaisia korvauksia koulutus­päivistä pitäisi saada? 

Tasapuolisen kohtelun vaatimus edellyttää, että työnantaja kohtelee samanlaisessa asemassa olevia työntekijöitä yhdenvertaisesti. Tasapuolisen kohtelun vaatimuksesta saa poiketa ainoastaan perustellusta syystä. Erilaisen kohtelun perusteena voi olla esimerkiksi työntekijän asema tai tehtävä. Perusteen on oltava objektiivisesti arvioiden hyväksyttävä.

Työnantajasi noudattama eriarvoinen menettely vaatii selvittämistä. Työnantajalta pitää pyytää kirjallista selvitystä menettelyn perusteista. Asian selvittämiseksi ota yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen.

Mainos (teksti jatkuu alla)
Mainos

Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) Matkakustannusten korvaukset -liitteessä on määräykset päivärahan maksamisesta. Päivärahan maksaminen edellyttää, että virkamatka ulottuu yli 15 kilometrin päähän työntekijän asunnosta ja työpaikasta.

Työntekijällä voi olla oikeus ateriakorvaukseen, jos yli kuusi tuntia kestävästä virkamatkasta ei makseta päivärahaa. Ateriakorvauksen saaminen edellyttää, että työntekijä on aterioitunut omalla kustannuksellaan muualla kuin tavanomaisessa ruokailupaikassaan vähintään kymmenen kilometrin etäisyydellä työpaikastaan tai asunnostaan.

Ateriakorvausta ei makseta, jos työnantaja on järjestänyt ruokailun matkan aikana.

Julkaistu Tehy-lehdessä 12/2017
 

Mainos
Mainos

Kommentit

Käyttäjän Nina Tavast kuva

Onko kaikki koulutus ns. Virkamatka vai pelkästään työnantajan määräämä koulutus?

Käyttäjän Riitta Hankonen kuva

Korvauksiin oikeuttaa vain työnantajan määräämä koulutus ellei toisin sovita.

Lakimies Niina Nurminen