Minustako luottamusmies? Kokeneet luottamusmiehet kertovat, mikä työssä on antoisinta

Luottamusmies on tehyläisten tärkein jäsenetu ja tuki työpaikalla. Haastattelimme kolmea alan konkaria.

Kuvateksti
Sari Höök ja Mari Maarit Markkanen toimivat luottamusmiehinä yksityisellä ja Mika Huhtaniemi julkisella sektorilla.

Tätä kysyimme: 1. Mitkä ovat luottamusmiehen tärkeimmät tehtävät? 2. Mitä tukea Tehy tarjoaa tehtävän hoitamiseen? 3. Mikä tehtävässä on antoisinta? 4. Mikä tehtävässä on ikävintä tai vaikeinta? 5. Miksi luottamusmiehen tehtävä on niin tärkeä? 6. Miksi kannattaa lähteä luottamustehtävään?

Tehy-perhe pitää kyllä huolta

Sari Höök, sairaanhoitaja, luottamusmies, Mäntänvuoren terveys, Pihlajalinna. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus.

Sari Höök

1. Luottamusmiehenä pidän silmällä, että työehtosopimusta ja työelämää koskevia lakeja noudatetaan. Saan olla mukana kehittämässä työhyvinvointia yhdessä työsuojeluvaltuutetun kanssa.

2. Tehyn järjestämät koulutukset antavat hyvän perustan, ja liiton asiantuntijat ovat hyvänä apuna. Verkostoista tärkeimpiä minulle ovat luottamusmiesten ­Whatsapp-ryhmät. Niissä tuemme toinen toisiamme.

3. Hienointa on, kun saan asioita ratkeamaan. Tuntuu myös hyvältä tietää oikea vastaus jäsenen kysymykseen ja kertoa se hänelle.

4. Meillä on onneksi vältytty henkilöstövähennyksiltä, mutta niihin liittyvät yt-neuvottelut ovat tehtävän ikävintä puolta.

5. Kaikilla ei riitä kiinnostusta siihen, mitä oma työehtosopimus pitää sisällään. Siksi on hyvä, kun työntekijöillä on luottamusmies, jonka puoleen kääntyä, jos syntyy epäselvyyksiä.

6. Jos on todella kiinnostunut työpaikkansa asioista ja haluaa auttaa työkavereitaan, kannattaa asettua ehdolle luottamusmieheksi. Tehtävä on antoisa ja monipuolinen. Siinä on velvollisuutensa, vastuunsa ja oikeutensa. Tehy-perhe on iso ja turvallinen ja se pitää huolta jokaisesta.

Jäsenten kiitos kannustaa jatkamaan

Maarit Markkanen, röntgenhoitaja, alueellinen luottamusmies, Suomen Terveystalo, Seinäjoki. Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimus.

Maarit Markkanen

1. Alueeni käsittää 14 eri työyksikköä Pohjanmaalta, joten etäisyyksien takia hoidan asioita paljon sähköpostitse. Kierrän kaikki paikat 2–3 kertaa vuodessa. Jäsenet ottavat yhteyttä, kun heillä on kysyttävää esimerkiksi ylitöistä, palkkakuiteista tai siitä, miten opintovapaalle jääminen onnistuu. Pyydettäessä osallistun kolmikantaneuvotteluihin, joissa arvioidaan työntekijän työkykyä, jaksamista ja jatkoa yhdessä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa.

2. Pakolliset luottamusmieskoulutukset ovat hyvä perusta, mutta Tehyn koulutuksiin kannattaa osallistua jatkuvasti. Omaan työnantajaan liittyvissä asioissa meillä luottamusmiehillä on suljettu Teams-ryhmä, jossa voimme kysyä neuvoa. Lisäksi pidämme luottamusmiespalaverin joka kuukausi. Tehyn aluetoimistolta saan aina apua ja tarvittaessa myös keskustoimistolta.

3. Ehdottomasti parasta on, kun jäseniltä tulee kiitosta siitä, että hänen ­asiansa on saatu hyvään päätökseen. Se kannustaa jatkamaan tehtävässä.

4. Ei ole koskaan kivaa, kun jäsen ilmoittaa, että ei tule toimeen esihenkilönsä kanssa tai esihenkilö on kohdellut kaltoin. Näissä asioissa on aina kaksi osapuolta ja molemmilla sanansa sanottavana. Tähän asti nämä tapaukset on saatu pääsääntöisesti hoidettua keskustelemalla.

5. Jokaisella työpaikalla tulisi olla oma luottamusmies, sillä hän osaa katsoa työpaikkaa kokonaisuutena. On firmoja, jossa työnantaja ilmoittaa, ettei meillä tarvita luottamusmiestä. Siitä herää kysymys, mitä salattavaa työnantajalla on tai johdetaanko siellä uhkailulla. Pääsääntöisesti luottamusmieheen suhtaudutaan positiivisesti.

6. Moni epäröi lähteä luottamusmieheksi, kun ajattelee, ettei osaa. Sitä ei kannata miettiä.

Ristiriitojen ratkeaminen palkitsee

Mika Huhtaniemi, sairaanhoitaja, päätoiminen pääluottamusmies, Hus. Sote-sopimus.

Mika Huhtaniemi

1. Luottamusmies ohjaa, neuvoo, sovittelee ja ennen kaikkea kuuntelee. Jäsenet tulevat puhumaan minulle palvelussuhteeseen liittyvistä asioista. Kestoaiheita ovat palkkaus ja paikallisiin sopimuksiin liittyvät tulkinnat esimerkiksi hälytysrahasta. Joskus ongelma on jäsenelle suuri, mutta asiat saattavat selvitä jo ensimmäisen yhteydenoton jälkeen.

2. Tehyn tarjoama luottamusmieskoulutus on tehtävän alussa tosi hyvä. Husin luottamusmiehet tapaavat toisiaan säännöllisesti, ja meillä on Whatsapp-ryhmä, jossa kysymme neuvoa toisiltamme. Jos tunnen epävarmuutta jossain kysymyksessä, voin ottaa yhteyttä Tehyn asiantuntijoihin ja järjestää vaikka Teams-tapaamisen lyhyelläkin varoitusajalla.

3. Palkitsevinta on, kun ristiriitatilanne on saatu ratkaistua kaikkia tyydyttävällä tavalla ja jäseneltä tulee kiitosta. Tehtävässä oppii koko ajan uutta ja työelämästä tulee entistä laajempi ymmärrys.

4. Joskus lait ja sopimukset, joiden mukaan joudumme toimiaan, eivät miellytä jäseniä ja saan kuulla heiltä siitä. Siksi pyrin selvittämään asiat niin, että jäsenellä on ymmärrys, miksi toimitaan tietyllä tavalla, ja minulla on luottamusmiehenä ymmärrys, miksi asia harmittaa jäsentä.

5. Koska työnantajakin on järjestäytynyt, on itsestään selvää, että työntekijöidenkin pitää huolehtia edunvalvonnasta. Tehyn jäsenyys on kuin kotivakuutus.

6. Toimintaan kannattaa lähteä rohkeasti mukaan. Kun luottamusmiehen tehtävät kiinnostavat, mitään ei tarvitse osata etukäteen. Riittää, että on kiinnostunut edunvalvonnasta. Oppia tulee koulutusten myötä, ja verkostot auttavat. Luottamusmieheltä vaaditaan avoimuutta, keskustelu- ja ongelmanrat­kaisutaitoja, malttia ja kärsivällisyyttä. Hyvä luottamus­mies on helposti lähestyttävä. Hän ei piiloudu kokouksissa ­seinän viereen vaan kysyy reilusti, miten teillä menee.

Yksityissektorin luottamusmiesvaalit käydään loka-­marraskuussa. Oletko Tehyn jäsen ja kiinnostunut työpaikkasi olosuhteista? Haluatko kuunnella työntekijöitä ja olla heidän tukenaan? Tule mukaan ­luottamusmiestoimintaan! Lisätietoja löydät täältä.