Mistä turvaa väkivaltaa vastaan?

Kuvateksti
Väkivallan uhasta on keskusteltava työpaikalla. Kuva: iStock

Työyksikössäni on väkivallan uhka, mutta yksin vuorossa olevat työntekijät eivät saa koulutusta sen hallintaan. Esimies kehottaa jättämään pienet tapaukset kirjaamatta. Miten saamme työpaikalle turvaa?

Työnantajalla on vastuu työntekijöiden työturvallisuudesta sekä opetuksesta ja ohjauksesta. Työpaikalla pitää selvittää ja tunnistaa työn haitta- ja vaaratekijät, kuten väkivalta. Mikäli väkivallan uhka on todellinen, työpaikalla on oltava työturvallisuuslain vaatimat menettelytapaohjeet. Väkivaltatilanteisiin varautuminen vaatii ohjeiden tuntemista sekä säännöllistä, ennakoivaa harjoittelua.

Jokaisesta uhka- ja väkivalta­tilanteesta on ilmoitettava työpaikan esimiehelle. Vakavasta väkivaltatilanteesta pitää ilmoittaa myös poliisille. Vammoista tehdään tapaturmailmoitus työnantajalle, jonka velvollisuus on ilmoittaa ne vakuutusyhtiölle.

Työnantajan on seurattava väkivalta- ja uhkatilanteiden esiintymistä työpaikalla. Seurannan perusteella turvatoimia kohdennetaan ja tarvittaessa lisätään. Vaaratapahtumien kirjaamisen yksi tavoite on, että tilanteista voidaan oppia.

Jos väkivaltatilanteet jatkuvat, eikä työnantaja ole huolehtinut velvoitteistaan, työntekijöiden kannattaa ottaa yhteyttä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastajaan.

Julkaistu Tehy-lehdessä 5/2018